« Tagasi

Tõstamaa mnt 8 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Pärnu Linnavalitsuse 12.02.2018 korraldusega nr 160 kehtestati Audru alevikus Tõstamaa mnt 8 kinnistu detailplaneering (suurusega 1,29 ha, katastriüksuse tunnus on 15904:003:0634). Detailplaneeringuga on lubatud muuta hoonestatud elamumaa sihtotstarve kuni 45 % ulatuses tootmismaaks, olemasoleva kasvuhoone kasutusotstarve määrata tootmishooneks ja anda ehitusõigus ühele kasvuhoone. Mõlemas kasvuhoones on kavandatud taimede kasvatus. Detailplaneeringu kehtestamise otsusele on avalik juurdepääs Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee.