« Tagasi

Tiigi elamuala vee-ja kanalisatsioonitrasside ehitamise infopäev

AS Pärnu Vesi tellimusel alustatakse Audru osavalla Tiigi piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike II etapi rajamist. Ehitajaga on sõlmitud ehitusleping ja töödega alustatakse veebruari teises pooles.

Seoses sellega kutsume piirkonna kinnistuomanikke osalema infopäeval, mis toimub pühapäeval, 17. veebaruaril kell 12.00
Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7, Audru)

Kohapeal tutvustame:
» ehitustööde mahtu
» esialgset ajagraafikut
» ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise etappe

 

Kinnistu omanikul või volikirja alusel esindajal on võimalik kohapeal esitada liitumistaotlus ja soovi korral kooskõlastada kinnistusisene lahendus.