« Tagasi

Perso, Vahtra, Sepa ja Kooli maaüksuseid ühendava juurdepääsutee detailplaneeringu koostamise lõpetamise teade

Audru Vallavalitsuse 10.11.2017 korraldusega nr 366 otsustati Audru Vallavolikogu 06.02.2003 otsusega nr 46 algatatud Kõima külas Perso, Vahtra, Sepa ja Kooli maaüksuseid ühendava juurdepääsutee detailplaneeringu koostamine lõpetada. Korraldusega on võimalik tutvuda Audru Vallavalitsuse kantseleis tööaegadel ja Audru valla dokumendiregistris www.audru.ee, info info@audru.ee.