« Tagasi

Õpilaste tasuta sõit liinibussides kodu ja kooli vahel Pärnumaal

 
Infoleht 22.08.2018.a.
 
1. Alates 1. juulist hakkas kehtima Pärnumaa ühtne piletisüsteem, millega on antud tasuta
sõiduõigus maakonna bussiliinidel kõigile alla 20-aastastele isikutele (sõltumata elukohast)
ning Pärnu linnaliinidel kõigile Pärnumaal rahvastikuregistri järgset elukohta omavatele
õpilastele (nn „Soodustatud isik") Loe lisaks: https://parnu.pilet.ee/buy
2. Tasuta sõiduõigus saadakse isikustatud bussikaardi valideerimisega bussis. Uusi kaarte vaja ei
ole, sobivad kõik seni kasutusel olnud isikustatud bussikaardid, sh e-õpilaspiletid
3. Bussikaardi puudumisel tuleb maaliinide bussides tõendada bussijuhile oma vanust ja isikut
ning bussijuht väljastab paberkandjal 0-pileti. Vanust ei pea tõendama silmnähtavalt alla 14-
aastased lapsed. Bussikaardi või Soodustatud isiku staatuse puudumisel tuleb linnaliinibussides
osta pilet
4. Isikustatud bussikaardiga saab ümber istuda maaliinidelt linnaliinidele ja vastupidi. Iga kord,
kui bussi vahetatakse, tuleb bussikaart sisenemisel uuesti valideerida. Paberkandjal piletiga ei
saa ümber istuda maaliinidelt linnaliinidele ja vastupidi
5. Kui õpilane kasutab sõitudeks ainult Pärnumaa avalikke bussiliine, ei ole reeglina vajalik
õpilastele kodu ja kooli vahelisteks sõitudeks sõidukordade taotlemine.
6. Erandina peavad koolid vajaduse korral taotlema otse Ühistranspordikeskusest (e-mail:
info@pytk.ee) tasuta sõiduõiguse oma õpilastele, kes kasutavad järgmisi kommertsliine:
liin 267 „Tallinn - Märjamaa - Pärnu - Karksi-Nuia (vedaja Taiso Liinid OÜ)
liin 321 „Haapsalu - Vana-Vigala – Pärnu" (vedaja M.K.Reis-X OÜ)
liin 348 „Rakvere - Paide – Pärnu" (vedaja M.K.Reis-X OÜ)
liin 358 „Tallinn - Märjamaa - Vigala - Pärnu-Jaagupi – Pärnu" (vedaja GoBus AS)
Taotluses peab olema õpilase nimi, isikukood ning sõitude peatuste vahemik.
7. Bussikaardi isikustamine on õpilase isikukoodi ja bussikaardi 11-kohalise numbri omavaheline
sidumine. Isikustada saab piletimüügikohtades või internetis: https://parnu.pilet.ee
Vali lehe ülaosas link „Isikusta" ning sisesta bussikaardi pikk number, õpilase isikukood ja
õpilase ID-kaardi number. Kui õpilasel ei ole ID-kaarti, saab isikustamise teha ka keegi teine,
kui ta logib ennast oma ID-kaardi või mobiil ID-ga sisse. Logimise nupp on ülal paremal ääres.
NB! Õpilase bussikaarti ei tohi isikustada kellegi teise isikukoodile, sest sel juhul kaovad
kaardilt kõik selle õpilase soodustused. .
8. Sõiduõiguse, piletite, kaardil oleva rahajäägi ja isikustamise kontrollimiseks vali paremalt
poolt kiirlink „Piletite ja rahajäägi kontroll", sisesta kaardi pikk number ja vajuta „Otsi".
9. Kui bussikaart on kogemata isikustatud vale isikukoodiga, tuleb see ümber isikustada.
Selleks peab kaardi oma nimele isikustanu saatma digiallkirjaga avalduse aadressile
info@pilet.ee . Avalduses tuleb näidata oma isikukood, bussikaardi number ja isiku (lapse)
isikukood, kellele soovitakse seda bussikaart ümberisikustada.
Juhul, kui sellise avalduse tegemine, allkirjastamine ja saatmine ei ole jõukohane, võib need
andmed saata erandkorras Pärnumaa Ühistranspordikeskusele aadressil info@pytk.ee ja me
püüame ise korraldada ümberisikustamist. See võtab aga rohkem aega.
10. Igal tasuta sõitjal on õigus saada oma esimene bussikaart tasuta. Kui kool soovib need
kaardid ise väljastada, peab ta teatama PÜTK-le ligikaudse arvu (varuga), mitu bussikaarti nad
saada soovivad. Paljud õpilased on pärast 1. juulit võtnud oma bussikaardid juba ise
bussijaama kassast välja, tõenäoliselt on suurem vajadus just 1. klassi minejatel.
 
Koostas: Andrus Kärpuk
PÜTK juhataja, tel. 5100 861