« Tagasi

Madisemere tee 1 kinnistu projekteerimistingimuste avalik menetlus

Pärnu linna Audru Vallavalitsus on algatanud avaliku menetluse projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Marksa külas Madisemere tee 1 kinnistul (15905:004:0626) detailplaneeringuga lubatust erineva katusekalde, 38…45 kraadi asemel 20 kraadi, määramiseks. Projekteerimistingimuste avalik väljapanek toimub 27.12.2017 - 09.01.2018 Audru valla veebilehel www.audru.ee ja Audru vallamajas tuba 8 tööaegadel. Vallavalitsus teeb ettepaneku anda projekteerimistingimused ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtajaks ei ole ettepanekuid ega vastuväiteid esitatud. Arvamusi ja küsimusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul info@audru.ee.

 

Projekteerimistingimuste eelnõu asub allpool seotud failides.