PÄRNU LINN AUDRU OSAVALD


Audru osavalla lehelt saab kohalikku infot, teateid piirkonnas toimuvate sündmuste ja tegevuste kohta jms.

Omavalitsust puudutav info on kättesaadav Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee.

 


Teated

 Uudised, teated
 Pane tähele!

 

Kohanime määramise eelteade

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja Pärnu linnavolikogu 29.03.2018 määrusele nr 13 „Kohanimede määramise kord" avalikustab Pärnu linnavalitsus kohanime määramise otsuse eelnõu, millega määratakse Pärnu linnas Audru alevikus asuvate liikluspindade nimeks Räägu tee, Sinikaela tee, Tormilinnu tee ja Tildri tee ning muudetakse Lagle tee ja Haigru tee ruumikuju.

Pärnu linnavolikogu poolt käesoleva aasta maikuus kehtestatud Raksipõllu detailplaneering näeb ette planeeringualale nelja uue tänava rajamist ja kahe olemasoleva tänava pikendamist, võimaldamaks juurdepääsu planeeringuala ümberkruntimisel tekkivatele elamukruntidele.

Kohanime määramise eelnõu
Asukohaskeem

Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 13. novembrini 2020

Kirjalikud ettepanekud saata linnavalitsuse planeerimisosakonnale aadressil
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- planeerimine[at]parnu.ee

 

Audru keskväljaku arhitektuurivõistluse võitis töö nimega „Köide"

Täna tehti Audru osavallakeskuses teatavaks Audru keskväljaku piirkonna ja selle mõjuala arhitektuurivõistluse tulemused.

Konkursi võitis töö nimega „Köide", milles soovitatakse rajada Audru osavallakeskusest kuni kultuurikeskuseni 13 meetri laiune lineaarväljak. Loe edasi...
 

Tööd on septembri lõpuni kõigile vaatamiseks välja pandud ka Audru osavallakeskuse saalis (Pärna allee 7, tööpäevadel E-N 8-17 ja R 8-16)

Võidutöö "Köide" (24,6 MB)

 

 

 

 

Osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

 Kontaktid ja vastuvõtuajad

 Dokumendiregister

Kodused Hääled oktoober 2020

ajaleht_oktoober2020

 

Vaata ka vanemaid...

Statistika

Rahvaarv: 5970 (01.01.2020)
Pindala: 386,84 km²
Suurim asula: Audru alevik (1506)
Koole: 3
Lasteaedu: 6
Külasid: 25, 1 alev ja 1 alevik