Pärnu linn Audru osavald

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7, 88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee
Lahtiolekuajad: E, T, K, N: 8.00-17.00 ; R: 8.00-16.00 ; lõuna 12.00-12.48 

Vastuvõtuajad Audru osavallakeskuses:
• Järelevalveinsener-menetleja, planeeringute spetsialist, maa spetsialist: T 9.00-12.00 ; N 13.00-17.00
• Sotsiaalkonsultant ja lasteaitsespetsialist: E, T 8.30-12.00 ; N 8.30-12.00 ja 14.00-17.00
• Planeerimisosakonna planeeringute ja maa spetsialist Rain Pulk (maatoimingud, planeeringud):  T 9.00-12.00 ; N 13.00-17.00
 

Priit Annus  Osavallakeskuse juhataja 444 8170 priit.annus@parnu.ee
Maigi Reepalu  Infospetsialist-registripidaja

444 8171, 5400 4180

maigi.reepalu@parnu.ee
Karene Lainela Sotsiaalkonsultant 444 8176 karene.lainela@parnu.ee
Sirje Järvet Lastekaitsespetsialist 444 8172 sirje.jarvet@parnu.ee
Merle Mõttus Planeeringute spetsialist 444 8173 merle.mottus@parnu.ee
Mairi Õismets Järelevalveinsener-menetleja  444 8175 mairi.oismets@parnu.ee
Piret Mäestu Keskkonna- ja heakorraspetsialist 

444 8177, 5450 2523

piret.maestu@parnu.ee

 

Audru Kultuuri- ja Spordikeskus
direktor on Jekaterina Põldots, 5804 0443, kati.p@audru.ee

Audru osavalla teed, tänavad, tänavavalgustus jms
Audru osavalla teede ja tänavate ning tänavavalgustuse süsteemide hooldamise, rekonstrueerimise- ja ehitustööde korraldamise, osavalla hoonete küttesüsteemide hooldamise korraldamise teemal palume pöörduda Vahur Kobolti poole: vahur.k[at]audru.ee, 504 9564

Audru osavalla kalmistud
Jõõpre ja Uruste kalmistute kalmistuvaht Liivia Äke, audrukalmistud@haldusteenused.ee, 5302 7075. Vastuvõtt N 13.00-17.00 (osavallakeksuses, kab 13)


» Audru osavalla põhimäärus 
» Audru osavallakeskuse põhimäärus
» Sümboolika
» Tunnustused
 

Osavalla territoorium

• Audru osavalla haldusterritoorium ja piir on määratud endise Audru valla territooriumiga: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna külad, Lavassaare alev ning Audru alevik.

 

Osavallakogu

 Osavalla elanike esinduskoguks on Audru osavallakogu. 
 Osavallakogusse kuulub 15 liiget: Esimees Jaanus Põldmaa, aseesimees Mati Sutt. Liikmed: Eino Ojandu, Kai Oraste, Merle Lillak, Ülle Runnel, Ado Kirsi, Toomas Aaviste,  Marge Tuul,  Maia Penu, Viktor Iljin, Rita Kurgu, Jekaterina Kuru, Toomas Rehe, Peep Tarre.
 Kogu koosseis on kinnitatud osavallakogu valimiskomisjoni poolt 11. jaanuaril 2018 (otsus nr 1 ; koosoleku protokoll)
 Osavallakogu koosolekuprotokollid