Osavalla rahvastik

Audru osavalla elanikud:
01.10.2018 - 5 892 (sh Audru alevikus 1 465)
01.01.2018 - 5 796 (sh Audru alevikus 1 443)
31.10.2017 - 5 861
01.01.2017 - 5 810 

 

2010-2017 aastate rahvastik

 

  Mehed  Naised  2016
KOV tasemega 42 19 61
AHASTE 88 104 192
ARUVÄLJA 21 20 41
AUDRU 697 773 1470
EASSALU 11 14 25
JÕÕPRE 220 195 415
KABRISTE 34 36 70
KIHLEPA 84 68 152
KÕIMA 83 96 179
KÄRBU 34 25 59
LEMMETSA 125 115 240
LAVASSAARE 216 244 460
LIIVA 31 34 65
LINDI 150 150 300
LIU 51 50 101
MALDA 57 49 106
MARKSA 53 44 97
OARA 45 54 99
PAPSAARE 505 484 989
PÕHARA 60 51 111
PÕLDEOTSA 85 101 186
RIDALEPA 66 58 124
SAARI 10 12 22
SAULEPA 38 26 64
SOEVA 44 36 80
SOOMRA 26 26 52
TUURASTE 14 14 28
VALGERANNA 15 7 22
VALD Kokku 2905 2905 5810