PÄRNU LINN AUDRU OSAVALD


Audru osavalla lehelt saab kohalikku infot, teateid piirkonnas toimuvate sündmuste ja tegevuste kohta jms.

Omavalitsust puudutav info on kättesaadav Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee.

 


Teated

 Uudised, teated
 Pane tähele!

Audru postkontor on 13.–26. juulini suletud

Audru postkontorit asendab ja saadetisi väljastab Pärnu postkontor (Hommiku 4, E–R 9.00–18.30; L 10.00–14.00, P suletud). Vaata lähemalt...


Kaunis Kodu 2020

Audru osavald kuulutab kodukaunistamise väärtustamiseks välja heakorrakonkursi "Kaunis Kodu 2020"

Ilusast aiast, naabri või enda kaunist kodust saab teada anda 15. juulini 2020
Selleks palume saata kiri keskkonna- ja heakorraspetsialistile e-posti aadressil elen.kuningas[at]parnu.ee või helistada telefonil 444 8177. Kindlasti teatada kauni kodu täpne aadress ning võimalusel ka pererahva nimi ja ühe liikme telefoninumber.

Soovitame kandidaadi esitamisest anda sellest teada ka kauni koduaia omanikule.

Audru osavald ootab kandidaatide ülesseadmist järgmistes kategooriates:
1. eramu krundi suurusega kuni 2000 m2
2. eramu või talumajapidamine krundi suurusega üle 2000 m2
3. korterelamud
4. sotsiaal-, äri- ja tootmisettevõtted.

Konkursi komisjon külastab kõiki ülesantud aedu. Ootame rohket osavõttu!

 

Ootame kandidaate Audru aasta kultuuritegija tiitlile

Audru osavalla kultuuripreemia määratakse tunnustusena osavalla isetegevuskollektiivile, ringijuhendajale võiüksikesinejale, kelle töö, tegevus või saavutused on olnud 2019. aasta 1. maist  2020. aasta 30. aprillini heal märkimisväärsel tasemel ja leidnud ka maakondlikku või vabariiklikku tunnustust.

Ettepanekuid preemia saajate kohta ootame hiljemalt 12. juulil 2020 Audru kultuuri- ja spordikeskuse e-posti aadressile audruksk[at]audru.ee.

Lisainfo: 5804 0443, audruksk[at]audru.ee. Vaata lisaks: Audru aasta kultuuritegija

 

Audru apteek periooditi suletud

Seoses puhkustega on apteek suletud 22-28. juuni, 13-26. juuli ja 17-30. august

 

Kohanime määramise eelteade (Karukella tee ja Kurekella tee)

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja Pärnu Linnavolikogu 29.03.2018 määrusele nr 13 „Kohanimede määramise kord" avalikustab Pärnu Linnavalitsus kohanimede määramise otsuse eelnõu, millega määratakse Pärnu linnas Papsaare külas asuvate liikluspindade nimeks Karukella tee ja Kurekella tee.

- Kohanime määramise eelnõu
- Asukohaskeem

Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid 3. juulini 2020. Kirjalikud ettepanekud saata linnavalitsuse planeerimisosakonnale aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või planeerimine[at]parnu.ee

 

Lavassaares Võidu tänaval asuvate kuuride müük

Lavassaare alevis Võidu tn 10, 15 ja 17 kinnistutel asuvad kuurid, mis on Pärnu linna omandis. Kuurid on siiani olnud Lavassaare elanike kasutuses tasuta.

Kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks ei ole Pärnu linnal neid kuure vaja ja linn on otsustanud kuuriboksid müüa elanikele hinnaga 100 eurot üks boks. Kuuribokside ostuhinnale lisandub notarilepingu sõlmimise tasu ja riigilõiv kinnistamise eest.

Kuuriboksid müüakse kasutajatele kaasomandisse. Näiteks - kui ühel kinnistul on kokku 12 boksi, siis müüakse kinnistu soovijatele ühisomandisse ning edaspidi peavad omanikud ühiselt kandma hoone haldamis- ja remondikulud. Lähitulevikus on vajal kuuride katused ühiselt uuendada ja uksed korrastada.

Lavassaare Külaselts võtab kohapeal ühendust kuuride tänaste kasutajatega, et teada saada, kes boksi osta soovivad. Kui mõni tänane kuuriboksi kasutaja loobub boksi ostmisest, on võimalus teistel soovijatel kuuriboksi omanikuks saada.

Kuuribokside ostusoovist palume külaseltsile teada anda hiljemalt 31. augustil 2020

Avaldus kuuriboksi ostmiseks

Digitaalselt allkirjastatud avaldus saata e-posti aadressil merle.lillak[at]gmail.com. Avalduse saab täita ka Raba 3 asuvas külamajas, kus reedeti 16.00-18.00 on kohal külaseltsi esindaja.

Lisainfot saab Merle Lillakult telefonil 5343 2464

 

 

 

 

 

 

 

Osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

 Kontaktid ja vastuvõtuajad
 Dokumendiregister

audruosavallap2aevad2020
 

Kodused Hääled juuni 2020

kodused h22led juuni20

 

Vaata ka vanemaid...

Statistika

Rahvaarv: 5970 (01.01.2020)
Pindala: 386,84 km²
Suurim asula: Audru alevik (1506)
Koole: 3
Lasteaedu: 6
Külasid: 25, 1 alev ja 1 alevik