Audru Vallavalitsus kuni 13.11.2017

 

 

Vallavanem Siim Suursild

Töövaldkonnad: üldjuhtimine, valla arengu strateegiline planeerimine, valla esindamine.

 

Abivallavanem Priit Annus       

Töövaldkonnad: elamu- ja kommunaalmajandus, veevarustus ja kanalisatsioon, jäätmemajandus, maa- ja keskkonnakorraldus, üld- ja teemaplaneeringute ning detailplaneeringute menetlemise korraldamine, ehitus, muinsuskaitse. 
 

Sotsiaalnõunik Peep Tarre

Töövaldkonnad: humanitaarvaldkond, haridusküsimused, noorsootöö, sotsiaalabi- ja teenused, tervishoid, vanurite hoolekanne, kultuur ja sport.

 

Finantsjuht Ülle Kaljumäe

Töövaldkonnad: valla raamatupidamine ja muud finantsküsimused.

 

Audru Vallavolikogu kuni 01.11.2017


Volikogu esimees Jaanus Põldmaa
Volikogu aseesimees Mati Sutt

 

Liikmed

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Anu Kurm
Ülle Runnel

 

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
Toomas Aaviste
Aili Elend
Ado Kirsi
Rita Kurgu
Jekaterina Kuru
Merle Lillak
Mercedes Merimaa
Eino Ojandu
Kai Oraste
Jaanus Põldmaa
Toomas Rehe
Mati Sutt
Marge Tuul
Karmo Näkk


Eesti Keskerakond
Inda Orissaar

 

Audru Vallavolikogu alalised komisjonid

Majandus- ja planeerimiskomisjon:
esimees: Toomas Aaviste
aseesimees: Toomas Rehe
liikmed: Eino Ojandu, Jüri Makarov, Rita Kurgu, Marko Luhaoja, Mercedes Merimaa


Sotsiaalkomisjon:
esimees: Eino Ojandu
aseesimees: Merle Lillak
liikmed: Merle Joonsoo, Raivo Loorits, Marge Tuul, Ülle Runnel, Katrin Zagorski, Inda Orissaar


Hariduskomisjon:
esimees: Mati Sutt
aseesimees: Jekaterina Kuru
liikmed: Inda Orissaar, Aili Elend, Marge Tuul, Kai Oraste, Karmo Näkk


Kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjon:
esimees: Kai Oraste
aseesimees: Ado Kirsi
liikmed: Aili Elend, Merle Lillak, Õie Killing, Merle Jantson, Anu Kurm, Mercedes Merimaa


Revisjonikomisjon:
esimees: Karmo Näkk
aseesimees: Toomas Aaviste
liikmed: Ülle Runnel, Mati Sutt, Toomas Rehe

Revisjonikomisjoni aruanded: 2014 ; 2015