Pärnu linn Audru osavald

7.11.17


Pärna allee 7

88301 Audru

 

 

Enne 1.11.2017 info:

Audru Vallavalitsus on volikogu poolt moodustatav täitevorgan, mis 

1) valmistab ette volikogus arutamisele tulevaid küsimusi, lähtudes valitsuse seisukohtadest või volikogu otsustest;

2) lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis volikogu määruste või otsustega või valla või linna põhimäärusega on pandud täitmiseks valitsusele;
3) lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis ei kuulu volikogu pädevusse;

4) lahendab küsimusi, mis on delegeeritud vallavalitsusele.

 

Audru Vallavalitsus on neljaliikmeline.

 

Audru Vallavalitsuse korralised istungid toimuvad üldjuhul üks kord nädalas, iga nädala neljapäeval algusega kell 09.00 Audru vallamajas (Pärna allee 7 88301 Audru). 

Audru Vallavalitsuse istungite protokollid ja vastuvõetud korraldused ning määrused on nähtavad dokumendiregistris. Audru Vallavalitsuse määrused avaldatakse Riigi Teatajas.