7.03.17

Audru Vallavalitsus
Pärna allee 7

88301 Audru

 

Audru Vallavalitsus on volikogu poolt moodustatav täitevorgan, mis 

1) valmistab ette volikogus arutamisele tulevaid küsimusi, lähtudes valitsuse seisukohtadest või volikogu otsustest;

2) lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis volikogu määruste või otsustega või valla või linna põhimäärusega on pandud täitmiseks valitsusele;
3) lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis ei kuulu volikogu pädevusse;

4) lahendab küsimusi, mis on delegeeritud vallavalitsusele.

 

Audru Vallavalitsus on neljaliikmeline.

 

Audru Vallavalitsuse korralised istungid toimuvad üldjuhul üks kord nädalas, iga nädala neljapäeval algusega kell 09.00 Audru vallamajas (Pärna allee 7 88301 Audru). 

Audru Vallavalitsuse istungite protokollid ja vastuvõetud korraldused ning määrused on nähtavad dokumendiregistris. Audru Vallavalitsuse määrused avaldatakse Riigi Teatajas.

Audru Vallavolikogu istungitel arutuluse tulevate määruste eelnõudega saab tutvuda Audru valla kodulehel.