Valla teed

30.06.16
 

Audru Vallavalitsus teavitab erateedele kruusa taotluse esitajaid

 

Audru Vallavalitsuse 16.06.2016 protokollilise otsuse alusel eraldatakse taotlejatele kruusa vastavalt taotlejate poolt esitatud ja kontrollitud andmetele (abivajavate vallaelanike hulka) ning tee olukorrale. Taotlejatel on valla poolt eraldatud kruus võimalik Soomra karjäärist välja vedada ajavahemikul 30. juuni-22. august 2016. a.

Info taotlejatele eraldatud kruusa koguste kohta on ka karjääris olemas. Palume kooskõlastada purustatud kruusa väljavedu karjäärist OÜ Nurme Teedeehitusega telefonil 5029845 või e-mailil info@nurmeteedeehitus.ee. Samadel kontaktidel on soovijatel võimalus tellida kruusaveoks ka transport.

Taotleja

Eraldus

Marvi Oja

20

Alvar Leppik

30

Kersti Harma

30

Anneli Kahusk

5

Maimu Žagorski

15

Sirely Kuusk

40

Elvi Vaiksalu

10

Olev Tamm

60

Raivo Hunt

32

Meeli Kiil

50

Valju Saarnik

10

Kätlin Vestli

100

Heiki Merirand

10

Kärt Jürgens

15

Ele Andrea

20

Endel Õismets

30

Aina Sinivee

20

Arne Ervin

20

Anti Ojamaa

25

Ave Laur

50

Ülo Tamm

30

Sergei Škljar

30

Heldur Heinsoo

60

Ülo Vaino

20

Andrus Joonas

30

Mihkel suurevälja

20

Silja Lepassar

60

Koidu Kuura

20

Olev Rattiste

50

Kalev Orav

30

Liidia Kangur

60

Rain kuusik

50

Pavel Kollist

20

Marek Rüütli

20

Jüri Nõmm

20

Märt Rehe

30

Liina Raist

20

Piia Saks

20

Karin Tomson

20

Heleri Vaher

10

Külli Sermat

20

Eha Piatecki

20

Martin Soovik

12

Kristel Närep

30

Toomas Väljas

30

Paiso Ülo

10

Kai Käärid

60

Enn Reinson

20

Heli Viedehof

60

Lehte Küttä

20

Eero Peeterson

40

Katrina Saat

30

Jaan Palmer

10

Margus Peetsalu

22

Merike Varendi

10

Lasn Jaanus

70

Rein Hunt

45

Rait Pruul

20

Aime Las

30

Tõnis Lasn

60

Viktor Martjanov

90

Maie Joosti

90

Kusta Palissaar

5

Liina Savi

22

Helena Laas

20

Tiina Kalda

60

Janno Priidik

60

Mait Savi

100

Andres Mets

36

Ain Killing

120

Haidi Nugis

30

Madis Jõnts

35

Urmas Tomson

30

Eevi Salusoo

6

Marju Kallasmaa

90

Milvi Rea

40

Evi Husu

15

Urmas Päev

15

Ulvi Nõmm

20

Kristjan Saarsoo

15

Signe Soomann

60

Merje Aia

20

Ölle Lage

30

Ants Rubin

10

 

KUI TEED TOLMAVAD


Täpsemat infot kuidas kaltsiumkloriidi paigaldada tuleks küsida kas Audru teemeistrilt telefon 564 54610 või Audru Vallavalitsusest Vahur Kobolt'ilt tel 504 9564.

Tolmu probleemi lahendamiseks vallateede äärsetele majadele pakub Audru Vallavalitsus võimalust puistata oma majaesised kruusateed üle kaltsiumkloriidiga. See aine seob peenemad tolmu- ja liivaosakesed enda külge ja hoiab tee niiskena. Kaltsiumkloriidi on võimalik saada Pärnu Teedevalitsuse Audru teemeistri käest igal teisipäeval kella 9-10. Minna tuleks teemeistri punkti juurde ja kaasa võtta tühjad kotid.