Mida elamu ehitusprojekti koostamisel tuleb arvestada?

12.12.17

 

Ehitusprojekti koostamise aluseks olevad detailplaneeringud, mis on kehtestatud enne 16.03.2017 peavad arvestama Audru osavalla üldplaneeringu nende tingimustega, mida ei ole detailplaneeringus käsitletud.

*Elamu ehitusprojektis ette näha 2 parkimiskohta omal krundil, perspektiivse abihoone asukoht, märkida horisontaalse maakütte asukoht asendiplaanile.

*Horisontaalse maakütte ehitamine on lubatud ehituskeeluvööndisse, kui elamu on olemasolev.

*Piirete rajamise aluseks on nõuded peatükis 2.2.6.2.

*Ehitusprojektis tuleb käsitleda üldplaneeringu peatükki 2.51  Kliimamuutustega kohanemine järgmistel juhtudel:

-          Pärnu  linna ja Audru aleviku vaheline ala Lihula maanteest lõuna pool on üleujutatav ala;

-          elamu ehitamisel kõrghaljastusega ja kõrghaljastuseta alal  ning horisontaalse maakütte rajamisel. 

Valgeranna küla

2.08.17
 
Paksus kirjas on detailplaneeringu nimetus ja sulgudes on tänane aadress planeeritud alal 
 
 
Valgeranna küla nr 356 Leetsi elamuala detailplaneering (Leetsi tee 2,4,6)
Valgeranna küla nr 326 Männimetsa kinnistu detailplaneering

Valgeranna küla nr 23 Sandri, Anita, Marvi, Karmo ja Bernhardi kinnistute detailplaneering (Sandri kinnistu, Liini tee 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16).

Valgeranna küla nr 1D  Valgeranna puhkeala detailplaneeringu seletuskiriplaneeringujoonisliiklusjooniselektrivarustuse joonis.

Valgeranna küla 1E  Valgeranna puhkeala detailplaneeringu II osa golfiväljaku detailplaneeringu seletuskirijoonis.
Valgeranna küla 307   Valgeranna noortelaagri maa-ala detailplaneeringu seletuskirilähteplaanpõhijoonistehnovõrkude joonisillustreeriv joonis.