Valgeranna küla

2.08.17
 
Paksus kirjas on detailplaneeringu nimetus ja sulgudes on tänane aadress planeeritud alal 
 
 
Valgeranna küla nr 356 Leetsi elamuala detailplaneering (Leetsi tee 2,4,6)
Valgeranna küla nr 326 Männimetsa kinnistu detailplaneering

Valgeranna küla nr 23 Sandri, Anita, Marvi, Karmo ja Bernhardi kinnistute detailplaneering (Sandri kinnistu, Liini tee 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16).

Valgeranna küla nr 1D  Valgeranna puhkeala detailplaneeringu seletuskiriplaneeringujoonisliiklusjooniselektrivarustuse joonis.

Valgeranna küla 1E  Valgeranna puhkeala detailplaneeringu II osa golfiväljaku detailplaneeringu seletuskirijoonis.
Valgeranna küla 307   Valgeranna noortelaagri maa-ala detailplaneeringu seletuskirilähteplaanpõhijoonistehnovõrkude joonisillustreeriv joonis.