Veeteenuse hinna muutmine


Audru Vallavolikogu 07.04.2016 määruse nr 11 "Audru ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" § 5 lõigete 1 ja 2 ning "Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse" § 14 lõike 2 ja § 142 lõike 2 alusel teatab OÜ Lavassaare Kommunaal, et alates 27.08.2018.a. kehtivad OÜ Lavassaare Kommunaal teeninduspiirkonnas järgmised veeteenuse hinnad.

  • tasu võetud vee eest 0,875 eurot/m3
  • tasu reovee äraju7htimise ja puhastamise eest 1,375 eurot7m3.

Hinnale lisandub käibemaks 20%.

Hinnad on kooskõlastsud Pärnu Linnavalitsuse 02.07.2018 korraldusega nr 618.