MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu (PLPK) avab LEADER TAOTLUSVOORU

 

 

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu (PLPK) avab LEADER  TAOTLUSVOORU

19.03.18 kell 8:00 - 23.03.18 kell 16:00.

LEADER projektitoetust saavad taotleda haldusreformi eelselt PLPK tegevuspiirkonda kuulunud KOV-id (sh nende õigusjärglased) ja  vähemalt kuus kuud PLPK tegevuspiirkonnas tegutsenud MTÜ-d, SA-d, mikroettevõtjad.

PLPK LEADER tegevuspiirkond on endised Audru, Häädemeeste, Kihnu, Koonga, Saarde, Sauga, Tahkuranna, Tõstamaa, Varbla valla territooriumid.

Projektitaotleja peab UUE  e-pria  www.pria.ee kaudu projektitoetuse taotluse esitamisel kinni pidama taotlusvooru tähtaegadest, kellaaegadest ja esitama KÕIK nõutavad dokumendid.

Palume tutvuda PRIA kodulehel LEADER meetme ja PLPK kodulehel  www.plp.ee  menüüs > projektitaotlejale PLPK meetmetega, sh. PLPK poolt nõutavate lisadokumentidega (vt meetmelehel lg 5).

 

PLPK INFOPÄEVAD projektitoetuse taotlejatele toimuvad:

Tahku Tares (Häädemeeste, Tahkuranna piirkond) kolmapäeval, 13.02.2018 algusega kell 17.00

Kilingi-Nõmme Klubis (Saarde piirkond) teisipäeval, 14.02.2018 algusega kell 17.00

Tõstamaa rahvamajas (Tõstamaa, Varbla piirkond) esmaspäeval, 19.02.2018 algusega kell 17.00

Kihnu rahvamajas teisipäeval, 20.02.2018 algusega kell 11.00

Audru Koolis PLPK büroos (Sauga, Audru, Koonga  piirkond) teisipäeval, 20.02.2018 algusega kell 18.00

NB! Iga huviline võib valida infopäeval osalemiseks sobiva aja  ja koha. Lisaks nõustamise võimalus PLPK büroos tööpäeviti kokkuleppel.

 

Leader projektitoetust saab taotleda järgmistest PLPK meetmetest:

MEEDE 1 Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine

Taotlejaks saavad olla KOV-d, vähemalt kuus kuud tegevuspiirkonnas tegutsevad  ettevõtjad, ettevõtjate MTÜ-d (üle 50% ettevõtjad).