Kohanime määramise teade

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja Audru Vallavolikogu 08.04.2010 määruse nr 18 „Kohanime määramise korra kehtestamine" § 4 avalikustab Audru vallavalitsus määruse eelnõu "Kohanime määramine", millega soovitakse määrata Papsaare külas asuvate liikluspindade nimeks Jõeotsa põik ja Rasmuse tee, Audru alevikus Nugise tee, Kihlepa külas Saare tee ning muudetakse Papsaare külas asuva Jõeotsa tee liikluspinna ruumikuju. 

Eelnõu on kättesaadav siit.

Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 05. detsembrini 2017 (kaasa arvatud) kirjalikult aadressil Pärna allee 7, Audru alevik, Pärnu linn, 88301 Pärnumaa või e-posti aadressil info@audru.ee.