« Tagasi

Audru alevikus Lihula mnt 21a kinnistu projekteerimistingimuste avalik menetlus

Pärnu linna Audru Vallavalitsus on algatanud avaliku menetluse projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Audru alevikus Lihula mnt 21a kinnistul (15904:003:1658) detailplaneeringuga lubatust suurema abihoone ehitamiseks. Projekteerimistingimuste avalik väljapanek toimub 7. - 21. november 2017 Audru valla veebilehel www.audru.ee ja Audru vallamajas tuba 8 tööaegadel. Vallavalitsus teeb ettepaneku anda projekteerimistingimused ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtajaks ei ole ettepanekuid ega vastuväiteid esitatud. Arvamusi ja küsimusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul info@audru.ee.

Juurdepääs projekteerimistingimuste eelnõule on allpool seotud failides.