« Tagasi

Vambola detailplaneeringu kehtestamine

Audru Vallavalitsuse 21.09.2017 korraldusega nr 270 kehtestati Audru alevikus Vambola detailplaneering mis hõlmab Vambola, Supsi, Käredapõllu ja osaliselt Käredametsa kinnistuid (11,7 ha, katastriüksuste tunnused on 16001:001:0167, 16001:001:0168, 16001:001:0169, 16001:001:0170). Detailplaneeringuga on lubatud Lihula maanteega külgnevad hoonestamata maatulundusmaa kinnistud jagada 20-ks elamumaa kruntideks ja anda ehitusõigus rida- ja/või üksikelamutele. Detailplaneeringu materjalidele on avalik juurdepääs Audru valla veebilehel www.audru.ee. Info info@audru.ee.