Teade Sillaotsa kinnistu detailplaneeringu avalikust väljapanekust

Audru Vallavalitsus teavitab Sillaotsa kinnistu detailplaneeringu avalikust väljapanekust.

Audru Vallavolikogu 03.05.2007 otsusega nr 69 vastu võetud Sillaotsa kinnistu detailplaneeringu (katastriüksuse tunnus on 15904:003:0467) eesmärk on Papsaare külas Valgeranna silla kõrval läänekaares asuva 0,6 ha suurusega hoonestamata kinnistule anda ehitusõigus puhkekompleksile. Kavandatud on majutushoone ja abihoonete ehitamine ning maatulundusmaa muutmine kuni 10% elamumaaks ning 90 kuni 100% ärimaaks. Detailplaneering teeb ettepaneku muuta Audru valla üldplaneeringut ehituskeeluvööndi vähendamisega kuni 44 meetrini.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 1. novembrist 2017 kuni 30. novembrini 2017 Audru valla veebilehe planeeringute lehel siin, ja Audru vallamajas tuba 8 tööaegadel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 30.11.2017 kl 15 Audru vallamajas. Täiendav info tel 4472787. Arvamused esitada e-posti aadressil info@audru.ee või aadressil: Audru Vallavalitsus Pärna allee 7 Audru alevik 88301.

 

Juurdepääs Sillaotsa kinnistu detailplaneeringu materjalidele on planeeringute lehel siin.