Kullimetsa kinnistu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Audru Vallavolikogu 12.10.2017 otsusega nr 53 tunnistati osaliselt kehtetuks Audru Vallavolikogu 19.08.2004 otsusega nr 204 kehtestatud Papsaare küla Kullimetsa kinnistu detailplaneering (OÜ AB Büroo töö nr DET-24067) Meremetsa puurkaevu kinnistu (kat tunnus 15904:003:1382) osas, kuna Meremetsa elamualal ajutise lahendusena ette nähtud puurkaevu ei kasutata enam elamuala teenindamiseks.

Otsusega on võimalik tutvuda Audru Vallavalitsuse kantseleis tööaegadel ja Audru valla dokumendiregistris, info info@audru.ee.