Audru vald müüb avalikul enampakkumisel kinnistud

Avaliku kirjaliku enampakkumise teade

 

Audru Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Audru vallale kuuluvad kinnistud:

 

Müüdava vara nimetus, asukoht, alghind, osavõtu- ja tagatisraha

 

1. Kinnistu aadressil Audru vald, Jõõpre küla, Jõekääru (katastritunnus 15902:001:0277, üldpind 2,38 ha, ühiskondlike ehitiste maa 100%), alghind 6500 eurot, tagatisraha 650 eurot, osavõtutasu 65 eurot.

 

2. Kinnistu aadressil Audru vald, Papsaare küla, Hiiuserva (katastritunnus 15904:003:2095,

üldpind 6,47 ha, ärimaa 100%), alghind 160 000 eurot, tagatisraha16 000 eurot; osavõtutasu 1600 eurot.

 

3.  Kinnistu aadressil Audru vald, Liu küla, Liu puhkeala (katastritunnus 15904:004:1008,

üldpind 17,61 ha, üldkasutatav maa 100%), alghind 44 000 eurot, tagatisraha 4 400 eurot, osavõtutasu 440 eurot.

 

4.  Kinnistu aadressil Audru vald, Lemmetsa küla, Raketibaasi (katastritunnus

15904:001:0393, üldpind 10,76 ha, tootmismaa 100%), kinnistul asub endine tootmisotstarbeline hoone, alghind 45 000 eurot, tagatisraha 4 500 eurot, osavõtutasu 450 eurot.

 

5. Kinnistu aadressil Aruvälja kool, Ahaste küla, Audru vald (kinnisturegistriosa number 4447606, katastritunnus 5901:001:0400, üldpind 18 655 m2, ühiskondlike ehitiste maa 100%), kinnistul asub lasteaed-algkool hoone (ehitisregistri kood 103001593, suletud netopind 935,4 m2), alghinnaga 85 000 eurot, tagatisraha 8500 eurot, osavõtutasu 850 eurot.

 

                 

Müügi korraldaja

 

Audru Vallavalitsus

Registrikood 75014296 

Pärna allee 7

88301 Audru alevik

Audru vald.

Tel. 4472 784

E-post info@audru.ee

 

Enampakkumise läbiviimise viis

 

Avalik kirjalik enampakkumine.

 

Võitja väljaselgitamine

 

Enampakkumise võitjaks on pakkumises kõrgeima summa pakkunud osaleja. Kui kaks või enam osalejat on teinud võrdse pakkumise, korraldatakse nende vahel viie tööpäeva jooksul täiendav enampakkumine. Täiendavate pakkumiste alghinnaks on varem pakutud kõrgeim summa. Kui üks varem pakkumises osalejatest ei osale täiendavas pakkumises, on võitja teine võrdse pakkumise teinud osaleja. Kui ka täiendav pakkumine ei selgita võitjat, korraldatakse täiendavaid pakkumisi kuni võitja väljaselgitamiseni.    

Kirjaliku enampakkumise tulemused tehakse kirjalikult teatavaks kõigile osalejatele pakkumisele järgneva kolme tööpäeva jooksul.     

 

Pakkumise esitamise tähtaeg, koht ja avamine

 

·         Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 13.11.2017  kell 9.00, Pärna allee 7 Audru alevik tuba nr 1.

·         Pakkumine tuleb esitada kirjalikult, eesti keeles, kinnises ümbrikus, millel on märgitud pakkuja kontaktandmed ja müüdava vara nimetus ning aadress. Lisaks tuleb kirjutada ümbrikule hoiatusmärge „ Mitte avada enne 13.11.2017 kell 9.15".

·         Pakkumine peab sisaldama:

1) Avaldust, milles on:

nõustumine enampakkumises osalemiseks ja müüdava vara ostmiseks enampakkumise teates kehtestatud tingimustel;

pakkuja nimi ning elu- või asukoht, kontakttelefon ja e-maili aadress;

numbrite ja sõnadega kirjutatud konkreetne arvuline pakkumissumma;

panga ja arveldusarve number, kuhu saab enampakkumise mittevõitnud osaleja tagatisraha tagastada;

pakkumise tegemise kuupäev ja  pakkuja allkiri;

füüsilise või juriidilise isiku esindaja volitus enampakkumisel osalemiseks.

·         Kirjalike pakkumiste avamine toimub 13.11.2017.a. kell 9.15 Audru vallamajas tuba nr 11 Pärna allee 7, Audru alevik .

 

Tagatisraha ja osavõtutasu

 

Müüdava vara tagatisraha ja osavõtutasu  peavad olema laekunud Audru Vallavalitsuse kontole EE303300334706620007 Danske panka hiljemalt 10.11.2017 või tasutud sularahas valla kassasse hiljemalt 13.11.2017 kell 9.00.

Selgitusse märkida müüdava vara nimi ja aadress. Enampakkumise tulemuste kinnitamisel võetakse enampakkumise võitja poolt enne enampakkumise algust sissemakstud tagatisraha arvesse tasaarvestusel müügihinna tasumisel. Osavõtutasu ei tasaarveldata. Teistele enampakkumisest osavõtjatele tagastab Audru Vallavalitus nende makstud tagatisraha täies ulatuses hiljemalt viie tööpäeva jooksul. Osavõtutasu ei tagastata.

 

Pakkumise lisatingimused

 

Notariaalne müügi- ja asjaõigusleping sõlmitakse enampakkumise võitjaga kahe kuu jooksul peale seda, kui enampakkumise võitja on tasunud Audru Vallavalitsuse arveldusarvele EE303300334706620007 Danske panka summa, mis vastab tema poolt pakutud võitjahinnale (millest on maha arvatud eelnevalt tasutud tagatisraha) ja see on laekunud.

Notaritasu ja riigilõivu maksab enampakkumise võitja.

 

Müüdava vara ja müügitingimustega tutvumine

 

Täiendavat teavet müüdava vara ja enampakkumise kohta saab valla majandusspetsialistilt Vahur Kobolt´ilt telefonilt 5049564 või e-posti teel: vahur.k@audru.ee