« Tagasi

Audru aleviku Tõstamaa mnt 8 detailplaneeringu avalik väljapanek

Pärnu linna Audru vallavalitsus teavitab Audru aleviku Tõstamaa mnt 8 detailplaneeringu avalikust väljapanekust.

Pärnu Linnavalitsuse 18.12.2017 korraldusega nr 87 vastu võetud Audru aleviku Tõstamaa mnt 8 kinnistu detailplaneeringu (suurusega 1,29 ha, katastriüksuse tunnus on 15904:003:0634) eesmärk on muuta hoonestatud elamumaa sihtotstarve kuni 45 % ulatuses tootmismaaks, olemasoleva kasvuhoone kasutusotstarve soovitakse määrata tootmishooneks ja ehitada juurde üks kasvuhoone. Mõlemas kasvuhoones on kavandatud taimede kasvatus.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16. jaanuarist 2018 kuni 30. jaanuarini 2018 Audru valla veebilehel www.audru.ee ja Audru vallamajas tuba 8 tööaegadel.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 30.01.2018 kl 15 Audru vallamajas. Täiendav info tel 4472787.

Arvamused esitada e-posti aadressil info@audru.ee või aadressil: Audru Vallavalitsus Pärna allee 7 Audru alevik 88301.

Vastuvõetud korraldusega saab tutvuda Pärnu linna dokumendiregistris.

Juurdepääs detailplaneeringu materjalidele planeeringute lehel.