Audru Vallavalitsus teatab, et Audru alevikus ratsaspordi- ja puhkeala osalise detailplaneeringu (7,2 ha suurune riigi omandisse jäetav maa-ala asub Põldeotsa tee ja Rebase tn 5 vahelisel alal...

Teade Ratsaspordi- ja puhkeala osalise detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamisest

Audru Vallavalitsus teatab, et Audru alevikus ratsaspordi- ja puhkeala osalise detailplaneeringu (7,2 ha suurune riigi omandisse jäetav maa-ala asub Põldeotsa tee ja Rebase tn 5 vahelisel alal...

Audru vald ja OÜ Lavassaare Kommunaal kutsuvad                                        ...

Lavassaare Kommunaal kutsub infopäevale

Audru vald ja OÜ Lavassaare Kommunaal kutsuvad                                        ...

Audru Vallavolikogu istung toimub 13. aprill 2017. a kell 15.00 Audru vallamaja saalis (Pärna allee 7 Audru alevik). Volikogu istungil arutusele tulevate päevakorrapunktide ja materjalidega...

Audru Vallavolikogu 13.04.2017 istung

Audru Vallavolikogu istung toimub 13. aprill 2017. a kell 15.00 Audru vallamaja saalis (Pärna allee 7 Audru alevik). Volikogu istungil arutusele tulevate päevakorrapunktide ja materjalidega...

Erateedele kruusa eraldamine Kuni 15.maini oodatakse taotlusi erateedele purustatud kruusa eraldamiseks. Taotlus tuleb esitada Audru Vallavalitsusele 15. maiks käesoleval aastal. Taotluse...

Erateedele kruusa eraldamise toetus

Erateedele kruusa eraldamine Kuni 15.maini oodatakse taotlusi erateedele purustatud kruusa eraldamiseks. Taotlus tuleb esitada Audru Vallavalitsusele 15. maiks käesoleval aastal. Taotluse...

AASTA ÕPETAJA Audru Vallavalitsus ootab kandidaate Audru valla „Aasta Õpetaja" tunnustamiseks .  Tunnustuse omistamise eesmärgiks on tähtsustada õpetaja rolli ning tunnustada...

Audru Vallavalitsus ootab kandidaate "Aasta õpetaja" tunnustamiseks

AASTA ÕPETAJA Audru Vallavalitsus ootab kandidaate Audru valla „Aasta Õpetaja" tunnustamiseks .  Tunnustuse omistamise eesmärgiks on tähtsustada õpetaja rolli ning tunnustada...

AASTA KULTUURITEGIJA Audru valla kultuuripreemia „Aasta kultuuritegija" määratakse tunnustusena valla isetegevuskollektiivile, ringijuhendajale või üksikesinejale, kelle töö, tegevus või...

Audru vald kuulutab välja Aasta Kultuuritegija kandidaatide esitamise

AASTA KULTUURITEGIJA Audru valla kultuuripreemia „Aasta kultuuritegija" määratakse tunnustusena valla isetegevuskollektiivile, ringijuhendajale või üksikesinejale, kelle töö, tegevus või...

  Ootame noorte- ja vabaühenduste projektitoetusi 15. maiks 2017 Taotlusi saab esitada paberkandjal või elektrooniliselt aadressil info@audru.ee ja Noorteprojektid ...

Noorte- ja vabaühenduste projektitoetuste vastuvõtt 15.maini 2017

  Ootame noorte- ja vabaühenduste projektitoetusi 15. maiks 2017 Taotlusi saab esitada paberkandjal või elektrooniliselt aadressil info@audru.ee ja Noorteprojektid ...

Audru Vallavalitsus korraldab Audru pargis toimuvate ürituste  toitlustamisteenuse pakkumiseks avaliku kirjaliku enampakkumise.     Audru Vallavalitsuse 23. märts...

Audru Vallavalitsus korraldab enampakkumise ürituste toitlustusteenuse pakkumiseks

Audru Vallavalitsus korraldab Audru pargis toimuvate ürituste  toitlustamisteenuse pakkumiseks avaliku kirjaliku enampakkumise.     Audru Vallavalitsuse 23. märts...

Audru Vikerkaare lasteaed (Kahva tee 2, Papsaare) võtab alates 1.  juunist tööle majahoidja (0,5 ametikohta). Sooviavaldus, CV saata 28. aprilliks  2017 aadressil Kahva tee 2,...

Vikerkaare Lasteaed võtab tööle majahoidja

Audru Vikerkaare lasteaed (Kahva tee 2, Papsaare) võtab alates 1.  juunist tööle majahoidja (0,5 ametikohta). Sooviavaldus, CV saata 28. aprilliks  2017 aadressil Kahva tee 2,...

Vaadates tagasi 2016. aastale ja proovides seda kokku võtta, võib tõdeda, et turvalisuse olukord Audru vallas on aastatega paranenud. Registreeritud kuritegevus on jätkuvalt languses, kuid...

Audru vald on muutunud turvalisemaks

Vaadates tagasi 2016. aastale ja proovides seda kokku võtta, võib tõdeda, et turvalisuse olukord Audru vallas on aastatega paranenud. Registreeritud kuritegevus on jätkuvalt languses, kuid...

Kevade saabudes ja teede-tänavate lume alt väljasulamisega hakkavad laste ning noorukite mõtted liikuma jalgratta ning mopeediga sõitmise suunas. Enne sõiduvahendi kasutusele võtmist tuleks üle...

Politsei kutsub jalgrattureid ja mopeediga sõitjaid üles ettevaatlikkusele

Kevade saabudes ja teede-tänavate lume alt väljasulamisega hakkavad laste ning noorukite mõtted liikuma jalgratta ning mopeediga sõitmise suunas. Enne sõiduvahendi kasutusele võtmist tuleks üle...

Audru Vallavalitsus on algatatud avaliku menetluse projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Papsaare põik 3 kinnistul (15904:003:1041) Papsaare külas hoonestusala...

Papsaare põik 3 kinnistu projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Audru Vallavalitsus on algatatud avaliku menetluse projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Papsaare põik 3 kinnistul (15904:003:1041) Papsaare külas hoonestusala...

  Eelmine aasta möödus Audru vallas üsna tulekahjude rohkelt. 2016. aastal toimus vallas 24 tulekahju, mis on kaheksa võrra rohkem kui aastal 2015. Põlengu tekkepõhjuseks oli hooletus...

Audru valla tuleohutu aasta 2017

  Eelmine aasta möödus Audru vallas üsna tulekahjude rohkelt. 2016. aastal toimus vallas 24 tulekahju, mis on kaheksa võrra rohkem kui aastal 2015. Põlengu tekkepõhjuseks oli hooletus...

Audru Vallavolikogu 16.03.2017 otsusega nr 11 tunnistati kehtetuks Audru Vallavolikogu 06.07.2006 otsusega nr 120 kehtestatud Põldeotsa külas Romani kinnistu detailplaneering (Kadri Karjuse...

Romani kinnistu detailplaneering tunnistati kehtetuks

Audru Vallavolikogu 16.03.2017 otsusega nr 11 tunnistati kehtetuks Audru Vallavolikogu 06.07.2006 otsusega nr 120 kehtestatud Põldeotsa külas Romani kinnistu detailplaneering (Kadri Karjuse...

Audru Vallavolikogu 16.03.2017 otsusega nr 12 tunnistati osaliselt kehtetuks Audru Vallavolikogu 11.12.2008 otsusega nr 100 kehtestatud Saulepa külas Kütimaa kinnistu detailplaneering (OÜ...

Saulepa külas Kütimaa kinnistu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Audru Vallavolikogu 16.03.2017 otsusega nr 12 tunnistati osaliselt kehtetuks Audru Vallavolikogu 11.12.2008 otsusega nr 100 kehtestatud Saulepa külas Kütimaa kinnistu detailplaneering (OÜ...

Audru Vallavalitsus teatab teemaplaneeringu Külades ehitamine detailplaneeringu koostamise kohustusega alal kehtestamisest 16. märtsil 2017 Audru Vallavolikogu otsusega nr 14 . ...

Teade teemaplaneeringu kehtestamisest

Audru Vallavalitsus teatab teemaplaneeringu Külades ehitamine detailplaneeringu koostamise kohustusega alal kehtestamisest 16. märtsil 2017 Audru Vallavolikogu otsusega nr 14 . ...

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja  Audru Vallavolikogu 08.04.2010 määruse nr 18 „Kohanime määramise korra kehtestamine" § 4  avalikustab Audru Vallavalitsus vallavalituse...

Kohanime määramise teade (Papsaare küla liikluspinnad)

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja  Audru Vallavolikogu 08.04.2010 määruse nr 18 „Kohanime määramise korra kehtestamine" § 4  avalikustab Audru Vallavalitsus vallavalituse...

  Audru Vallavalitsus teatab, et Audru Vallavolikogu 16.03.2017 otsusega nr 13 võeti vastu Saugaserva kinnistu detailplaneering. Hoonestamata planeeringuala (suurusega 4,39 ha,...

Saugaserva kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

  Audru Vallavalitsus teatab, et Audru Vallavolikogu 16.03.2017 otsusega nr 13 võeti vastu Saugaserva kinnistu detailplaneering. Hoonestamata planeeringuala (suurusega 4,39 ha,...

Politsei- ja Piirivalveameti teatel on alates 16.03.2017 keelatud Pärnu maakonna haldusterritoorimumiga piirnevale mere jääle minek. Üldisest jääle mineku keelust võib kõrvale...

Jääle mineku keeld alates 16.03.2017

Politsei- ja Piirivalveameti teatel on alates 16.03.2017 keelatud Pärnu maakonna haldusterritoorimumiga piirnevale mere jääle minek. Üldisest jääle mineku keelust võib kõrvale...