Pärnu Maavalitsus korraldab 11. oktoobril 2017 kell 14 järjekordse, seekord kahekümnenda,  maakonna kuldpulmapaaride austamispäeva. Sellele pidulikule sündmusele on oodatud kõik Pärnu...

Maakonna kuldpulmapaare oodatakse austamispäevale

Pärnu Maavalitsus korraldab 11. oktoobril 2017 kell 14 järjekordse, seekord kahekümnenda,  maakonna kuldpulmapaaride austamispäeva. Sellele pidulikule sündmusele on oodatud kõik Pärnu...

Audru Vallavolikogu 15.06.2017 otsusega nr 35 kehtestati Lemmetsa külas Saugaserva kinnistu detailplaneering (maa-ala suurusega 4,39 ha, katastriüksuse tunnus 15904:001:0239). ...

Saugaserva kinnistu detailplaneeringu kehtestamise teade

Audru Vallavolikogu 15.06.2017 otsusega nr 35 kehtestati Lemmetsa külas Saugaserva kinnistu detailplaneering (maa-ala suurusega 4,39 ha, katastriüksuse tunnus 15904:001:0239). ...

Audru Vallavolikogu 15.06.2017 otsusega nr 34 tunnistati osaliselt kehtetuks Audru Vallavolikogu 07.11.2002 otsusega nr 16 kehtestatud Papsaare küla Leevälja I kinnistu detailplaneering (AS...

Leevälja I kinnistu detailplaneeringu teade

Audru Vallavolikogu 15.06.2017 otsusega nr 34 tunnistati osaliselt kehtetuks Audru Vallavolikogu 07.11.2002 otsusega nr 16 kehtestatud Papsaare küla Leevälja I kinnistu detailplaneering (AS...

Audru Vallavolikogu 15.06.2017 otsusega nr 33 tunnistati osaliselt kehtetuks Audru Vallavolikogu 07.10.2004 otsusega nr 217 kehtestatud Lemmetsa küla Rallipõllu kinnistu detailplaneering (OÜ...

Rallipõllu kinnistu detailplaneeringu teade

Audru Vallavolikogu 15.06.2017 otsusega nr 33 tunnistati osaliselt kehtetuks Audru Vallavolikogu 07.10.2004 otsusega nr 217 kehtestatud Lemmetsa küla Rallipõllu kinnistu detailplaneering (OÜ...

Audru postkontor on suletud klienditeenindaja puhkusega: 17.-30.07.2017 ja 21.08-03.09.17

Audru postkontor suletud 17.-30.07.2017

Audru postkontor on suletud klienditeenindaja puhkusega: 17.-30.07.2017 ja 21.08-03.09.17

  Audru Vallavalitsus on algatanud avaliku menetluse projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Papsaare külas Kaldatamme tee 1 kinnistul (16001:001:0230) hoone...

Kaldatamme tee 1 projekteerimistingimuste avalik väljapanek

  Audru Vallavalitsus on algatanud avaliku menetluse projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Papsaare külas Kaldatamme tee 1 kinnistul (16001:001:0230) hoone...

Pärnumaa Veterinaarkeskus teatab,  et 10.07.2017 diagnoosis labor Kärbu külas, Audru vallas ühel surnuna leitud metsseal SAK-u.

Pärnumaa Veterinaarkeskuse teade

Pärnumaa Veterinaarkeskus teatab,  et 10.07.2017 diagnoosis labor Kärbu külas, Audru vallas ühel surnuna leitud metsseal SAK-u.

Audru Vallavalitsus on algatatud avaliku menetluse projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Papsaare külas Lõvi tee 22 kinnistul (15904:003:1515) hoonestusala nihutamiseks...

Lõvi tee 22 projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Audru Vallavalitsus on algatatud avaliku menetluse projekteerimistingimuste andmiseks detailplaneeringu olemasolul Papsaare külas Lõvi tee 22 kinnistul (15904:003:1515) hoonestusala nihutamiseks...

Audru Perearstikeskus teatab: Perearst Ülle Runnel puhkab: 10.07 - 28.07 ning 21.08 - 01.09

Perearsti puhkuse ajad

Audru Perearstikeskus teatab: Perearst Ülle Runnel puhkab: 10.07 - 28.07 ning 21.08 - 01.09

Lugupeetud klient   Teatame Jõõpre külas toimuvast plaanilisest veekatkestusest. Jõõpre külas teostatakse 28. juunil veetorustikul pesu. Orienteeruv katkestuse aeg on 13:00...

Jõõpre küla veekatkestus 28.06

Lugupeetud klient   Teatame Jõõpre külas toimuvast plaanilisest veekatkestusest. Jõõpre külas teostatakse 28. juunil veetorustikul pesu. Orienteeruv katkestuse aeg on 13:00...

Audru vallapäevad 2017 "Terve vald oli kokku aetud" meenutusi fotodelt leiad SIIT Täname fotode eest, hr Rein Holtsmann!

Audru vallapäevad 2017 fotoreportaaž

Audru vallapäevad 2017 "Terve vald oli kokku aetud" meenutusi fotodelt leiad SIIT Täname fotode eest, hr Rein Holtsmann!

Seoses suve saabumisega palume arvestada, et suvel on tihedam puhkuste periood ka vallamajas. Seega on mõistlik alati eelnevalt kokkusaamise osas teenistujale ette helistada või küsida...

Vallavalitsuse teenistujate suvepuhkused 2017

Seoses suve saabumisega palume arvestada, et suvel on tihedam puhkuste periood ka vallamajas. Seega on mõistlik alati eelnevalt kokkusaamise osas teenistujale ette helistada või küsida...

22.06.2017 on Audru vallamaja avatud kell 12:00-ni. Head hõidupüha ja jaanipäeva soovides, Audru vallavalitsus!

Vallamaja lahtiolekuaeg 22.06.2017

22.06.2017 on Audru vallamaja avatud kell 12:00-ni. Head hõidupüha ja jaanipäeva soovides, Audru vallavalitsus!

20.06.2017 kell 10.00 - 14.00 toimub plaaniline elektrikatkestus Vee 1, veemajas Lavassaares. Seoses sellega alevis veekatkestus.

20.06.2017 Lavassares veekatkestus

20.06.2017 kell 10.00 - 14.00 toimub plaaniline elektrikatkestus Vee 1, veemajas Lavassaares. Seoses sellega alevis veekatkestus.

Audru Vallavalitsus teavitab erateedele kruusa taotluste esitajaid Audru Vallavalitsuse 15.06.2017 protokollilise otsuse alusel eraldatakse taotlejatele kruusa vastavalt taotlejate poolt...

Erateedele kruusa eraldamine

Audru Vallavalitsus teavitab erateedele kruusa taotluste esitajaid Audru Vallavalitsuse 15.06.2017 protokollilise otsuse alusel eraldatakse taotlejatele kruusa vastavalt taotlejate poolt...

Audru Vallavalitsus lõpetas 01.06.2017 korraldusega nr 151 kinnisasja omaniku taotlusel Papsaare külas Kajaka kinnistu (katastritunnus 15904: 003:0256) detailplaneeringu koostamise (algatatud...

Kajaka kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamise teade

Audru Vallavalitsus lõpetas 01.06.2017 korraldusega nr 151 kinnisasja omaniku taotlusel Papsaare külas Kajaka kinnistu (katastritunnus 15904: 003:0256) detailplaneeringu koostamise (algatatud...

Alates 1. juulist 2017 kehtib Pärnu LINNALIINIDEL ja LÄHILIINIDEL (liinid nr. 39, 40 – Sindi ja nr. 57 - Sauga) elektroonilisel bussikaardil põhinev piletisüsteem. Pärnu linnas...

Uus piletisüsteem Pärnus

Alates 1. juulist 2017 kehtib Pärnu LINNALIINIDEL ja LÄHILIINIDEL (liinid nr. 39, 40 – Sindi ja nr. 57 - Sauga) elektroonilisel bussikaardil põhinev piletisüsteem. Pärnu linnas...

Audru Vallavolikogu istung toimub 15. juuni 2017. a kell 15.00 Audru vallamaja saalis (Pärna allee 7 Audru alevik). Volikogu istungil arutusele tulevate päevakorrapunktide ja materjalidega...

Audru Vallavolikogu 15.06.2017 istung

Audru Vallavolikogu istung toimub 15. juuni 2017. a kell 15.00 Audru vallamaja saalis (Pärna allee 7 Audru alevik). Volikogu istungil arutusele tulevate päevakorrapunktide ja materjalidega...

Audru Vallavolikogu 11.05.2017 otsusega nr 30 kehtestati Kabriste külas Põllu kinnistu detailplaneering (1,49 ha, katastriüksuste tunnused on 15905:004:0014 ja 15905:004:0015) ja tunnistati...

Põllu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Audru Vallavolikogu 11.05.2017 otsusega nr 30 kehtestati Kabriste külas Põllu kinnistu detailplaneering (1,49 ha, katastriüksuste tunnused on 15905:004:0014 ja 15905:004:0015) ja tunnistati...

Audru Vallavalitsuse 18.05.2017 korraldusega nr 138 algatati Audru alevikus Tõstamaa mnt 8 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on anda hoonestatud elamumaal (suurusega...

Tõstamaa mnt 8 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Audru Vallavalitsuse 18.05.2017 korraldusega nr 138 algatati Audru alevikus Tõstamaa mnt 8 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on anda hoonestatud elamumaal (suurusega...