MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu (PLPK) avab LEADER TAOTLUSVOORU

08.02.2018

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu (PLPK) avab LEADER TAOTLUSVOORU 19.03.18 kell 8:00 - 23.03.18 kell 16:00. LEADER projektitoetust saavad taotleda haldusreformi eelselt PLPK tegevuspiirkonda kuulunud KOV-id (sh nende õigusjärglased) ja vähemalt ...  Loe edasi »

Audru

 

 

386,84km2 suurune endine Audru vald asub Pärnumaal, vahetult 

Pärnust läänes,omades naabritena läänest Tõstamaa, põhjast Koonga ja Halinga ning idast  Sauga valda.

Vallal on 23 km pikkune merepiir, millest 3 on km valge liivaga kaetud rannariba – suvitus- ja supluskoht Valgerand. Valgerannast lääne poole jääb roostikukaitseala ja 2000 ha suurune poldriala, mis on pesitsus- ja läbirändepaigaks paljudele linnuliikidele. Audru polder on Natura 2000 võrgustiku linnuala.

 

Loodes asuv Nätsi-Võlla looduskaitsealaon hiid Pärnumaa kaitsealade seas, üksiti rahvusvahelise tähtsusega IBA-ala (Important Bird Area) ja tulevane RAMSAR-i märgala...

 

  Film Audru osavallast

Audru osavald Facebookis