Ühinemislepingu ja lisade avalik väljapanek

2.09.16

Audru Vallavolikogu 01.09.2016 otsuse nr 39 "Ühinemislepingu ja lisade avalikustamisele suunamine" alusel suunab Audru vald avalikustamisele Are valla, Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna, Sauga valla, Tori valla ja Tõstamaa valla ühinemislepingu koos lisadega.

 
Avalik väljapanek toimub perioodil 05. september 2016 kuni 25. september 2016 lisaks käesolevale veebilehele ka Audru vallamajas (ruumis 13) aadressil Pärna allee 7 Audru alevik Audru vald.

Ettepanekuid ja vastuväiteid ühinemislepingu kohta saab esitada hiljemalt 25. septembriks 2016 kirjalikult Audru Vallavalitsusele aadressil Pärna allee 7 Audru alevik Audru vald või e-posti aadressil info@audru.ee.