Pärnu linnaga ühinemine

27.12.17

Audru Vallavolikogu 15. detsember 2016 otsusega nr 52 "Ühinemislepingu kinnitamine ja haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine" kinnitati Audru  valla, Paikuse valla ja Pärnu linna ühinemisleping koos lisadega ning otsustati taotleda haldusreformi käigus Vabariigi Valitsuselt Audru valla, Paikuse valla ja Pärnu linna haldusterritoriaalse korralduse muutmist ühinemise teel uueks kohaliku omavalitsuse üksuseks, mille nimeks saab Pärnu linn.

Nimetatud otsusega, sealhulgas ühinemislepinguga, on võimalik tutvuda Audru valla dokumendiregistris.

Rohkem infot on kättesaadav Pärnumaa Omavalitsuste Liidu leheküljel