Teenused ja toimingud

2.06.15

Priit Annus

abivallavanem -
elamu- ja kommunaalmajandus, veevarustus ja kanalisatsioon, jäätmemajandus, maa- ja keskkonnakorraldus, üld- ja teemaplaneeringute ning detailplaneeringute menetlemise korraldamine, ehitus ja muinsuskaitse.

 

Liivia Äke

maa- ja keskkonna spetsialist - 

maade erastamine, tagastamine, munitsipaliseerimine ja riigi omandisse jätmine, maade maksustamine, jäätmemajandus, keskkonnaalane teema.

 

Piret Mäestu

heakorraspetsialist - 

Audru valla territooriumil heakorra- ja haljastusalaste tööde korraldamine, koordineerimine ja täitmise kontroll; raiealase töö teostamise koordineerimine ja korraldamine; maastikukujunduse protsessi koordineerimine ja korraldamine; heakorratööliste töö juhtimine; Audru valla kalmistute haldamise korraldamine, sh kalmistute kasutamise eeskirja täitmise tagamine, hooldustööde korraldamine, kalmistute andmebaasi korraldamine, hauaplatside üle arvestuse pidamine, kasutuslepingute sõlmimise korraldamine, hauaplatside kättenäitamine ja kalmistu töötajate töö koordineerimine; kalmisturegistri pidamine ja täiendamine; heakorda, haljastust ja kalmistuid puudutavates valdkondades järelevalve teostamine ja korraldamine, vajalike ettekirjutuste tegemine ning nende täitmise jälgimine.