Papsaare küla

4.08.17
Nimekiri Papsaare külas kehtestatud detailplaneeringutest
Paksus kirjas on detailplaneeringu nimetus ja sulgudes on tänane aadress planeeritud alal 
 
Papsaare küla nr 160 Anni II kinnistu osaline ja Usta kinnistu detailplaneering (Kotka tee 2-12, Pääsu tee 12a)

Papsaare küla nr 293 Audru Ringraja kinnistu detailplaneeringu seletuskiri põhijoonis, tehnovõrkude joonissadeveteskeem ja illustratsioon
Papsaare küla nr 92 Aabrami-Enno-Metsa ja Metsanurga (Lõvi arendusalaLõvi tee 1-58, Lõvisaba tee 1-8, Lõvisüda tee 1-23b, Lõvikäpa tee 1-19, Lõvilõua tee 1-19) kinnistute detailplaneering, kehtestamise otsus, arhitektuursed tingimused
Papsaare küla nr 198   Eha kinnistu detailplaneering

Papsaare küla nr 72 Grünthali ja Kurootsa kinnistute detailplaneeringu joonis
Papsaare küla nr 183  Haraldi kinnistu detailplaneeringu seletuskiriasukohtplaneeringujoonistehnovõrgud javertikaalplaneerimine
Papsaare küla nr 209  Hiiuvälja kinnistu detailplaneeringu seletuskiritugiplaanpõhikaartkruntimise plaantehnovõrgud,torustike skeemsituatsiooniskeemisevoolse kanalisatsiooni kõrgused.

Papsaare küla nr 107 Jõe kinnistu detailplaneering

Papsaare küla nr 85 Jõeotsa ja Jõeristi kinnistu detailplaneering (Jõeotsa tee, Jõeristi tee)

Papsaare küla  nr 188 Jõesonni (Atta Peetri) kinnistu detailplaneeringu (Elu tee 11,13,15,17, 17a, 17b, 19, 21, 23, 25, 27, 29,31,33) kehtestamise otsus,  seletuskiripõhijoonistehnovõrgud

Papsaare küla nr 268 Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistute detailplaneeringu (Jõesuudme tee 1-3) materjalid: seletuskirimaakasutuse plaanpõhijoonistehnovõrkude plaantehnovõrkude plaan I etapp

Papsaare küla nr  141  Kaare tn 2 (Valgekodu arendusala, Välja tee 3a, Kõrre tee 1, 2, 3, 4detailplaneering, kehtestamise otsus, arhitektuursed tingimused.

Papsaare küla nr 311  Kaldatamme kinnistu detailplaneering

Papsaare küla nr 321  Kalevi kinnistu osaline detailplaneering

Papsaare küla nr 68 Kambi kinnistu detailplaneering (Palmimetsa tee)  

Papsaare küla nr 332  Kaubasadama tee 18 kinnistu detailplaneering (Mauri tee 1-14)

Papsaare küla nr 104 Kiisapoja ja Männituka kinnistute detailplaneeringu seletuskiripõhijoonis.
Papsaare küla nr 154 Kirila detailplaneeringu ala (
Heiniku 1-12, Puraviku tee 1- 12,, Sirmiku 1-12, Kukeseene tee 1-4, Riisika tee 1-9, Pilviku tee 1-10, Mampli tee 1-12, Nurmiku tee 1-12) detailplaneeringu kehtestamise otsusseletuskiri, ehitusõiguse tabel, leppemärgid joonisel

Papsaare küla nr 94 Koti kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsusseletuskiriasukohaskeemplaneeringujoonistehnovõrgud
Papsaare küla nr 49  Kullijõe, Kullinoka, Kullipea, Kullijala, Kullitiiva, Kullisaba ja Kullitee detailplaneering (Kullimänniku tee 1-50) otsusseletuskiriplaneeringujoonisdgn.

Papsaare küla nr 76  Kullimetsa kinnistu (Meremetsa põik 1-12, Meremetsa tee 1-48) detailplaneeringu kehtestamise otsusseletuskiri , põhijoonis, .
Papsaare küla nr 117 Kullimänniku  kinnistu (Tohvri tee 1-12) detailplaneeringu kehtestamise otsusseletuskiriarhitektuursed nõudedhoonestuse plaanliiklus,vertikaalplhaljastustehnovõrgud

Papsaare küla nr 164  Kulliranna (Kulliranna tee 1-6) kinnistu detailplaneeringu seletuskiri, SK tiitellehtkoondplaan skaneeritult, kehtestamise otsus

Papsaare küla nr 64  Kurgometsa kinnistu detailplaneeringu seletuskirikruntimis- ja liiklusskeem
Papsaare küla nr 43 Kõrtsi kinnistu detailplaneering

Papsaare küla nr 177 Kääbaste kinnistu detailplaneeringu seletuskiri
Papsaare küla nr 24 Leevälja I (Valgekodu arendusala, Välja tee (va 3a, vt Kaare tn 2 DP), Kõrre tee 5 ja 6, Pilve tee, Vahe tee) kinnistu detailplaneering, kehtestamise otsus, osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusarhitektuursed tingimused
Papsaare küla 356 Leetsi elamuala detailplaneering

Papsaare küla nr 61  Linavästriku (Linavästriku tee) kinnistu detailplaneeringu joonis
Papsaare küla nr 114 Linavästriku II (Pääsu tee 2,2a,2b,3,4,5,6,7,8,9,10,12) kinnistu detailplaneering.
 

Papsaare küla Maidle kinnistu detailplaneering

Papsaare küla nr 192 Maria kinnistu detailplaneeringu seletuskirikruntimise, hoonestamise, liikluse ja heakorra joonis,tänavate ristlõigetehnovõrgud.

Papsaare küla nr 345  Meremetsa tee 25 detailplaneering

Papsaare küla nr 152 Metsise kinnistu detailplaneeringu seletuskiriasukohtplaneeringujoonis ja tehnovõrgud.
Papsaare küla nr 66  Mõtuse kinnistu detailplaneering

Papsaare küla nr 348  Männiku tee 1 kinnistu detailplaneering

Papsaare küla nr 333  Nurme tee 13 ja 13 a kinnistute detailplaneering

Papsaare küla nr 36 Papsaare lasteaia detailplaneeringu seletuskiri , kaart1 ja kaart2
Papsaare küla nr 315 Papsaare äriküla detailplaneering

242 Põllumehe kinnistu detailplaneeringu  seletuskiripõhijoonistehnovõrkude joonisillustratsioon.

Papsaare küla nr 265  Pärna kinnistu detailplaneering

Papsaare küla nr 172 Pääsu tee 1,11,13,15,16,17,18,19,21,23,25,27 kinnistute detailplaneering (Pääsu tee 1,11,13,15,16,17,18,19).

Papsaare külas nr 331  Salme  kinnistu osalise detailplaneeringu (automaattankla) dokumendid.

Papsaare küla nr 83 Salme kinnistu osalise (Maksimarketi kaubanduskeskus) detailplaneeringu seletuskiripõhiplaan

Papsaare küla nr 73 Siisikese ja Kauri kinnistute detailplaneeringumaterjalid: seletuskirihoonestusjoonistrassid,illustratsioon.
Papsaare küla nr 171 Siksaki kinnistu detailplaneeringu seletuskiritiitellehtelektrilahendustehnovõrgud
Papsaare küla

 nr 319 Stella kinnistu ja osaliselt Elise kinnistu detailplaneeringu materjalid: seletuskiripõhijoonis,hüdrandiskeemvõrkude joonis.
Papsaare küla nr 246  Talli kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsus
seletuskiripõhijoonistehnovõrkude koondplaan

Papsaare küla nr 206 Tammevälja kinnistu detailplaneeringu seletuskiri ja koondjoonis.

Papsaare küla nr 322  Tammetuka kinnistu osalise detailplaneeringu seletuskiripõhijoonisillustratsioon.
Papsaare küla nr 210 Teeserva ja Pajuvälja kinnistud ning osaliselt Lehtmetsa kinnistu detailplaneeringu 
asendiplaan,kruntiminepõhiplaantehnokoondelektrieskiistrassidetapid.
Papsaare küla nr 286 Tildre kinnistu detailplaneering

Papsaare küla nr 118 Tilga kinnistu osaline detailplaneeringu seletuskiri.

Papsaare küla nr 347  Tohvri tee 5 kinnistu detailplaneering

Papsaare küla nr 53 Valdeko kinnistu detailplaneering (Papsaare põik 3, 5, 6, 7, 8)

Papsaare küla nr 168 Valgevälja (Maidle osaline) kinnistu detailplaneeringu seletuskiriplaneeringujoonis,vertikaalplaneerimine, võrgud ja võrgud väljaspool

Papsaare küla nr 137  Õnne kinnistu seletuskiripõhijoonistehnovõrgud.