Pärnu linn Audru osavald

 Audru osavalla põhimäärus 
 Audru osavallakeskuse põhimäärus
 Sümboolika
 Tunnustused
 

Osavalla territoorium
• Audru osavalla haldusterritoorium ja piir on määratud endise Audru valla territooriumiga: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna külad, Lavassaare alev ning Audru alevik.

Osavallakogu
 Osavalla elanike esinduskoguks on Audru osavallakogu. 
 Osavallakogusse kuulub 15 liiget: Esimees Jaanus Põldmaa, aseesimees Mati Sutt. Liikmed: Eino Ojandu, Kai Oraste, Merle Lillak, Ülle Runnel, Ado Kirsi, Toomas Aaviste,  Marge Tuul,  Maia Penu, Viktor Iljin, Rita Kurgu, Jekaterina Kuru, Toomas Rehe, Peep Tarre.

 Kogu koosseis on kinnitatud osavallakogu valimiskomisjoni poolt 11. jaanuaril 2018 (otsus nr 1 ; koosoleku protokoll)
 Osavallakogu koosolekuprotokollid
 Osavallakogu tegevusaruanded: 2018 ; 2019

 

Osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

 Kontaktid ja vastuvõtuajad

 Dokumendiregister

Linnavalitsus

 
 

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

• Kontaktid ja vastuvõtuajad

 

Osavallakogu

Osavallakogu esimees

Jaanus Põldmaa
506 2246
pjaanus@hot.ee