Ohtlikud jäätmed

15.12.17

 

Ohtlikud jäätmed on näiteks:

 •   patareid;
 •   akud;
 •   vanaõli;
 •   õlifiltrid;
 • §  värvijäätmed (vanad värvid, pulbervärvid, liimid, lakid);
 •   tulekustutid;
 •   jahutusvedelikud;
 •   elavhõbedajäätmed;
 •   ravimid ja süstlad;
 •   pestitsiidid;
 •   kemikaalid;
 •   LED-, säästu- ja päevavalguslambid;
 •   ohtlike ainetega saastunud pakendid ja – materjalid (näiteks õli või värvuga määrdunud anumad ja rõivad).

 

 

 

 

 

 

 

 

Eraisikutelt võetakse ohtlikke jäätmeid vastu tasuta. Ettevõtted/asutused on kohustatud ohtlikud jäätmed üle andma jäätmekäitluslitsentsi omavale ettevõttele.