Notariaalsed toimingud

11.05.16

Notariaaltoiminguid teostab vallasekretär Katri Pruul

Telefon 447 2783

E-post katri.p@audru.ee

Vastuvõtuajad:
E 8-12, 13-16

N 13-18

Notariaadiseaduse § 53 lõike 1 punkti 2 alusel võib vallasekretär teha notari asemel järgmisi tõestamistoiminguid:

• dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamine;
• pensioni, elatisraha ja toetuste vastuvõtmise volikirja tõestamine;
• pensioni ja toetuste teise isiku arveldusarvele kandmise avalduse tõestamine.

Dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamine  

  • Dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamiseks esitatakse vallasekretärile koopia tegemiseks dokumendi originaal või dokumendi koopia, ärakiri või väljavõte koos originaaliga.

  • Vallasekretär teeb originaaldokumendist koopia või kontrollib koopia, ärakirja või väljavõtte vastavust originaalile ning kinnitab selle notariaalmärkega.

  • Vastavalt riigilõivuseaduse §-le 336 tasutakse riigilõivu 65 eurosenti dokumendi iga lehekülje eest.

Riigilõivuseaduse § 46 kohaselt ei võeta riigilõivu riikliku toetuse ja pensioni saamiseks ning eestkoste, hoolduse ja lapsendamise asjas vajaliku dokumendi ärakirja või väljavõtte õigsuse kinnitamise eest ning pensioni, elatisraha ja toetuste vastuvõtmise volikirja ning pensioni ja toetuste teise isiku arvelduskontole kandmise avalduse tõestamise eest.