13.01.15

 

Majandustegevuse registrit puudutavad muudatused

 

1. juulist 2014 võeti kasutusele uus majandustegevuse registri (MTR) tehniline keskkond, mis toob kaasa muudatusi kaubandus-, toitlustus- ja teenindusettevõtjate tegevuse reguleerimisel üldsuunaga ühtlustada ja lihtsustada ettevõtlusega tegelemist.

MTRi uuendused on seotud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (MSÜS) kehtima hakkamisega 1. juulist 2014. 

 

Kaubanduse valdkonnas jaguneb majandustegevus teatamiskohustusega ja teatamiskohustuseta aladeks (tabel alade jaotuse kohta).

Kauplejad, kellele laieneb majandustegevusteate esitamise kohustus, loetakse majandustegevusteate esitanuks, kui siiani tegutseti kehtiva MTRi registreeringu alusel. 

Kui MTRi registreeringus on muudatusi võrreldes majandustegevusteates nõutavaga, siis tuleb ettevõtjal need andmed esitada 120 päeva jooksul arvates 1. juulist 2014.

Kui siiani tuli ettevõtjatel oma registriandmeid igal aastal 15. aprilliks kinnitada, siis edaspidi on see seotud majandusaasta aruande või tuludeklaratsiooni esitamisega.

 

Majutusettevõtjatele!

Majutusettevõtjad, kes pakuvad majutusruumis või vastuvõturuumis alkoholi, peavad esitama toitlustamise majandustegevuseteate alkoholi müügi kohta. Toitlustamise majandustegevusteate alusel on lubatud majutusettevõttes nii alkohoolsete jookide müük kohapeal tarbimiseks kui ka kaasamüük. Majandustegevusteate esitamise tähtaeg on 120 päeva MsüSi jõustumisest ehk 01. juulist 2014.

 

Majandustegevusteate esitamine

Majandustegevusteade tuleb esitada esitada ettevõtja asukoha, st juriidilise aadressi järgi, vastavale omavalitsusele, kusjuures teates näidatakse ära kõik soovitud müügikohad. 

MTRile saab teate esitada infovärava eesti.ee vahendusel ja selle eest ei tule enam tasuda riigilõivu. 

 

Kuni 30. juunini 2016 on teate esitamine võimalik ka omavalitsuse kaudu, kuid sellisel juhul tuleb tasuda riigilõiv järgmiste kannete eest:

* majandustegevuseteade

* majandustegevuse üldandmete muutumise teade

* majandustegevuse jätkamise teade

Riigilõiv tasutakse Audru Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE161700017003300211 NORDEA BANK AB ESTONIA BRANCH (viitenumbrit ei ole).

 

Lisainfo Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt