Korraldatud jäätmeveost vabastus

15.12.17

Korraldatud jäätmeveost vabastus

 

Kirjeldus

Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlus esitatakse, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Kohalik omavalitsus võib jäätmevaldaja erandkorras vabastada tema taotluse alusel teatud tähtajaks.

 

Kestvus

Vastuse tehtud avalduse edasise menetlemise kohta saate 30 tööpäeva jooksul avalduse tegemisest arvates.

 

Taotluse vorm on kättesaadav keskkonna blankettide alt: http://www.audru.ee/blanketid