Korraldatud jäätmeveost vabastus

15.12.17

Seoses jäätmeveo lepinguperioodi lõppemisega korraldati 2017 aasta alguses uus hange, kus osales kaks pakkujat: AS Eesti Keskkonnateenused ja AS Ragn-Sells. Madalaima hinnaga pakkujaks osutus Ragn-Sells, kellele antakse piirkonnas teenuse osutamiseks õigus viieks aastaks ja see lõpeb 31.08.2022. Uued hinnad hakkavad kehtima 01.09.2017.

 

Olmejäätmete hinnad konteinerite lõikes:

Konteineri maht liitrites

Jäätmeveo hind eurodes

80

2,09

140

3,09

240

3,55

370

4,76

600

5,93

800

6,72

1500

9,45

2500

14,66

4500

25,59

 

Olmejäätmete korraldatud veoga liitumine on kõikidele elamuga kinnistutele kohustuslik. Erandina antakse ajutist vabastust neile kinnistuomanikele, kes on tõendanud, et kinnistut ei kasutata.

 

Korraldatud jäätmeveo kohta saab küsida lisainformatsiooni Audru Vallavalitsusest ja AS Ragn-Sells klienditeenindusest.

 

Audru Vallavalitsuse keskkonna- ja heakorraspetsialist
Piret Mäestu
54 502 523
piret.m@audru.ee

 

AS Ragn-Sells klienditeenindus

60 60 439

info@ragnsells.ee

www.ragnsells.ee