Koopiad ja väljatrükk

23.07.14
 

Audru Vallavalitsuse 17. aprill 2014 korraldusega nr 140 on kehtestatud Audru Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste poolt osutatavate koopia ja väljatrüki teenuste hinnad järgmiselt:

      mustvalge           värviline

           A4 tekst, graafika ühepoolne koopia ja väljatrükk              0,06 eurot           0,35 eurot

           A4 tekst, graafika kahepoolne koopia ja väljatrükk            0,12 eurot           0,70 eurot

           A4 tekst + pilt ühepoolne koopia ja väljatrükk                     0,06 eurot           0,65 eurot

           A4 tekst + pilt kahepoolne koopia ja väljatrükk                   0,15 eurot           1,20 eurot

           A3 tekst, graafika ühepoolne koopia ja väljatrükk              0,19 eurot           0,70 eurot

           A3 tekst, graafika kahepoolne koopia ja väljatrükk            0,35 eurot           1,30 eurot

           A3 tekst + pilt ühepoolne koopia ja väljatrükk                     0,13 eurot           1,20 eurot

           A3 tekst + pilt kahepoolne koopia ja väljatrükk                   0,26 eurot           2,40 eurot

           õpilaste uurimustööde mustvalge koopia ja väljatrükk kuni 2 eksemplari tasuta