Koolid ja lasteaiad

16.10.17
 
Audru Kool Direktor
Peep Eenraid                    
peep.eenraid@audru.edu.ee    4464 292
Sekretär
Vaike Raja
kool@audru.edu.ee   4464 421
Õppejuht
Kersti Põllu
Kersti.pollu@audru.edu.ee   4464 316
Jõõpre Kool Direktor
Mati Sutt
kool@jooprepk.ee   4465 573              5108 839
Õppejuht
Ülle Haavasaar
ylle.haavasaar@jooprepk.ee  4465 573 
 5345 3987
Jõõpre Kooli Jõõpre
Lasteaed
Õppejuht
Keiu Pruul
jooprela@jooprepk.ee  4465 573              5669 3626
Jõõpre Kooli Aruvälja
Lasteaed
Õppejuht
Aili Elend
aruvaljala@jooprepk.ee  4460 432              5615 3893
Jõõpre Kooli Lavassaare Lasteaed Õppejuht
Maie Kalbus
lavassaarela@jooprepk.ee   4463 333
 55567 553
Lindi Lasteaed-Algkool Direktor
Ulla Orgusaar
lindiakool@gmail.com   4467 733
Audru Lasteaed
Männituka maja
Direktor
Jekaterina Kuru
 lasteaed@audru.ee    4464 263
Audru Lasteaed
Vikerkaare maja
 4465 045
Eralastehoid „Pääsu Lastehoid" Juhataja
Kristi Saarmas
kristi.paasulastehoid@gmail. com  5594 5741