Koolid ja lasteaiad

2.08.16
 
Audru Kool Direktor Peep Eenraid                     peep.eenraid@audru.edu.ee    4464 292
Sekretär Vaike Raja kool@audru.edu.ee   4464 421
Õppejuht Kersti Põllu Kersti.pollu@audru.edu.ee   4464 316
Jõõpre Kool Direktor Mati Sutt kool@jooprepk.ee   4465 573              5108 839
Õppejuht Ülle Haavasaar yllehaavasaar@gmail.com   4465 573 
 5345 3987
Jõõpre Kooli Jõõpre Lasteaed Õppejuht Keiu Pruul jooprelasteaed@gmail.com   4465 573              5669 3626
Jõõpre Kooli Aruvälja Lasteaed Õppejuht Aili Elend aruvaljala@jooprepk.ee  4460 432              5615 3893
Jõõpre Kooli Lavassaare Lasteaed Õppejuht Maie Kalbus lavassaarela@jooprepk.ee   4463 333
 55567 553
Lindi Lasteaed-Algkool Direktor Ulla Orgusaar lindiakool@gmail.com   4467 733
Audru Lasteaed Männituka maja Direktor Jekaterina Kuru  lasteaed@audru.ee    4464 263
Audru Lasteaed Vikerkaare maja  4465 045
Eralastehoid „Pesapuu" Juhataja Elo Koprek audrupesapuu@gmail.com  5656 1416
Eralastehoid „Pääsu Lastehoid" Juhataja Kristi Saarmas kristi.paasulastehoid@gmail. com  5594 5741