Komisjonid

7.03.17

Vallaeelarvest rahastatavate noorteühingute, noorteprogrammmide ja noorteprojektide taotluste hindamiskomisjon 

 

Heleri Sepp       - Audru Noortevolikogu esindaja

Klea Vihast        - Audru Noortevolikogu esindaja

Kai Oraste         - vallavolikogu kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees

Mati Sutt             - vallavolikogu hariduskomisjoni esimees

Marju Toova      - vallavalitsuse kultuuri- ja noorsootööjuhi kohusetäitja

Maris Moorits    - vallavalitsuse arendusspetsialist

Peep Tarre        - vallavalitsuse sotsiaalnõunik

 

 

Pereabikomisjon

Audru Vallavalitsuse 22.10.2015 määrus nr 6 "Audru valla pereabikomisjoni põhimäärus"

 

Esimees:              Peep Tarre           - vallavalitsuse sotsiaalnõunik

Liikmed:               Karene Lainela   - vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist

                Sirli Sabiin           - vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist

                Sirje Järvet           - vallavalitsue sotsiaalpedagoog

                Evi Rubin              - koduhooldustöötaja

                Helve Samarina  - koduhooldustöötaja

                Marge Massa       - koduhooldustöötaja

 

Projektitoetuste komisjon

 

Esimees:      Ene Täht                    - humanitaarteenistuse juhataja

Sekretär:      Maris Moorits             - valla arendusspetsialist

Liikmed:       Jekaterina Põldots     - valla noorsoo- ja kultuuritöö spetsialist

                     Rivo Kajo         - valla kultuuri- ja sporditöö juht

                     Mati Sutt           - vallavolikogu hariduskomisjoni esimees

                     Kai Oraste        - vallavolikogu kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees

                     Ado Kirsi           - vallavolikogu kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni aseesimees

                     Marge Tuul      - vallavolikogu kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni liige

                     Merle Lillak      - vallavolikogu kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni liige

                     Õie Killing        - vallavolikogu kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni liige

                     Kaie Seger      - vallavolikogu kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni liige

                     Anu Kurm         - vallavolikogu kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni liige

                     Mercedes Merimaa     - vallavolikogu kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni liige

                    

Alaealiste komisjon

 

Peep Tarre         - vallavalitsuse sotsiaalnõunik

Mati Sutt              - Jõõpre Kooli direktor

Sirje Järvet         - vallavalitsuse sotsiaalpedagoog, alaealiste komisjoni sekretär

Anni Tuulmägi   - Politsei- ja piirivalvaameti Lääne Prefektuuri piirkondliku politsei tööteenistuse noorsoopolitseinik

Sirje Aija             - Audru Kooli õpetaja

Evi Rubin            - koduhooldustöötaja

Kai Oraste          - vallavolikogu esindaja

 

Lasteaedade õpetajate palga alammäära läbirääkimiskomisjon

 

Komisjoni esimees:          Siim Suursild      - vallavanem
Komisjoni liikmed:            Toomas Aaviste  - vallavolikogu esindaja
                                         
Ülle Kaljumäe
     - vallavalitsuse finantsjuht
                                         Ene Täht              - vallavalitsuse humanitaarteenistuse juhataja
                                         Anne Rebane     - Audru Lasteaia Männituka maja esindaja
                                         Ene Jaanimägi   - Audru Lasteaia Vikerkaare maja esindaja
                                         
Mai Leht               - Lindi Lasteaed-Algkooli esindaja

                                         Sirje Ojala           - Lavassaare Lasteaed-Algkooli esindaja
                                         Ene Urb               - Jõõpre Kooli esindaja
                                         Kaia Vettik           - Aruvälja Lasteaed-Algkooli esindaja

 

 

Ehituskomisjon

 

Esimees:        Siim Suursild          - vallavanem

Liikmed:         Eino Ojandu           - vallavolikogu sotsiaalkomijoni esimees

                      Vahur Kobolt          - vallavalitsuse majandusspetsialist

                      Jaanus Põldmaa    - vallavolikogu esimees

                      Priit Annus              - abivallavanem

 

Hajaasustuse veeprogrammiga tegelev komisjon

 

Esimees:           Siim Suursild       - vallavanem

Liikmed:             Priit Annus           - abivallavanem

                          Peep Tarre           - vallavalitsuse sotsiaalnõunik

                          Maris Moorits       - arendusspetsialist

                          Ülle Kaljumäe      - vallavalitsuse finantsjuht

                          Toomas Aaviste   - volikogu majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees

 

Kriisikomisjon

 

Esimees:      Siim Suursild        - vallavanem

Liikmed:        Priit Annus            - abivallavanem

                     Vahur Kobolt        - vallavalitsuse majandusspetsialist

                     Peep Tarre           - vallavalitsuse sotsiaalnõunik

                     Jaanus Põldmaa - vallavolikogu esimees

 

Heakorrakonkursi "Kaunim Kodu" hindamiskomisjon

 

Esimees:       Piret Mäestu    - vallavalitsuse heakorra- ja haljastusspetsialist

Liikmed:        Priit Annus       - abivallavanem

                     Liivia Äke         - vallavalitsuse maa- ja keskkonnaspetsialist

                     Maris Moorits  - vallavalitsuse arendusspetsialist

                     Enel Käär          

 

Hajaasustuse veeprogrammiga tegelev komisjon

 
Projektitoetuste komisjon