Audru kalmistu
Audru alevik, Pärnu linn
• Kalmistu andmed Maaregistris 
 Kultuurimälestiste register


Jõõpre kalmistu
Jõõpre küla, Pärnu linn
 Kalmistu andmed Maaregistris 
 Kultuurimälestiste register 

Uruste kalmistu
Kihlepa küla, Pärnu linn
 Kalmistu andmed Maaregistris 
 Kultuurimälestiste register


Audru osavalla kalmistu register 

Audru kalmistu register on kättesaadav igale ühele veebiaadressil www.kalmistud.ee.

Registrisse on kantud kõik Audru osavallale teadaolevad maetute andmed, hauaplatside asukohad ning fotod hauaplatsidest. Register annab suurepärase võimaluse arvuti tagant lahkumata näiteks ülesse otsida oma kadunud sugulase mälestuspaik või on hoopiski abimaterjaliks sugupuu koostamisel. Minnes www.kalmistud.ee kodulehele saab maetuid otsida nimeliselt ning leida kaardirakendussüsteemi abil otsitava hauaplatsi asukoht. Lisaks näeb fotode abil ka seda, milline otsitav hauaplats välja näeb.

 

Lepinguta matta ei saa

Tuletame meelde, et kalmistuseaduse ja Audru valla kalmistu kasutamise eeskirja järgi peab igal hauaplatsil olema lepinguga vormistatud hauaplatsi hooldaja.

Taotluse hauaplatsi hooldamiseks saab teha vallamajas paberkandjal või läbi veebilehe www.kalmistud.ee (tuleb valida „Platsi avaldus", täita kindlasti punase tärniga märgitud lahtrid ja vajutada nuppu „Saadan taotluse"). Peale taotluse esitamist kontrollib vastav spetsialist andmed üle ning võtab seejärel taotlejaga ühendust ja allkirjastab lepingu. Eelpool mainitud paberite vormistamine on tasuta ning mingisuguseid lisakulutusi ei ole.

 

Miks on vaja hauaplatsile ametlikku hooldajat?

Lepinguga vormistatud hooldajat on vaja selleks, et ei juhtuks ebameeldivaid olukordi. Kõige ebameeldivam olukord võib olla see, kui perehauaplatsil on toimunud selline matus, mida tegelik hauaplatsi omanik ei oleks soovinud. Hauaplatsi omanikuks loetakse isikut, kes korraldas antud platsile esimese matuse või kes reaalselt hauaplatsi hooldab. Seetõttu ongi oluline, et paberimajandus oleks korras. Kui hauaplatsi omanik on sõlminud vallaga hauaplatsi hooldamise lepingu, siis järgneva matuse antud platsile saab korraldada ainult lepingu sõlmija (või lepingu sõlmija poolt volitatud isik). Kui hauaplatsi hooldab mitu isikut, siis tuleb pererahval kõige pealt ise otsustada, kes võtab hauaplatsi lepingu sõlmimise enda nime peale.

 

Kalmistuvaht

Liivia Äke 
5302 7075
audrukalmistud[at]haldusteenused.ee 

Vastuvõtt Audru osavallakeskuses:
N 13.00-17.00 
(kab 13)


HAUDI