Kabriste küla

17.05.17

Kabriste küla nr 134  Kooli kinnistu detailplaneeringu seletuskirikruntimise joonis.
Kabriste küla nr 196  Madisjaani kinnistu detailplaneeringu 
seletuskiriasukoht, tugiplaanmaakasutuse plaan ja põhijoonis
Kabriste küla nr 163   Niiduranna ja Kiraranna kinnistute (Niiduranna tee 1-26) detailplaneeringu seletuskiriasendiskeemvälisvõrkude skeem,planeeringujoonis ja õhuliiniskeem
Kabriste küla nr 155  Oru   kinnistu detailplaneeringu seletuskiriasukohtplaneeringu lahendusmaakasutuse joonisteed ja tehnovõrgud
Kabriste küla nr 60  Põllu detailplaneeringu kaart 1 ja kaart2Kehtetu katastriüksuse 15905:004:0014 osas.
Kabriste küla nr 334 Põllu kinnistu detailplaneering

Kabriste küla nr 59 Põlde kinnistu detailplaneeringu seletuskiriplaneeringujoonis, tehnovõrkude joonisillustratsioon.