Jõõpre Vanurite Kodu

25.05.15
 

 

 

Jõõpre Vanurite Kodu
Reg.kood 75015189
Jõõpre küla
88303 Pärnumaa

Juhataja: Kadi Maido
Tel: 44 65 531
e-mail: kadi.m@audru.ee

Jõõpre Vanurite Kodu on Audru Vallavalitsuse allasutus ning asub Pärnu maakonnas, 18 km Pärnu linnast, asukohaga Jõõpre külas.

Vaikse ja hea ümbrusega hooldekodu töötab alates 12. detsembrist 1995.a. Kodukohale lähedalasuv hooldekodu annab Audru valla eakatele võimaluse, juhul kui nad vajavad oma igapäevaeluga toimetulekuks kõrvalist abi, jääda elama kodukanti.

Jõõpre VK osutab ööpäevaringset hooldusteenust kuni 17 inimesele. Teenus on peamiselt suunatud Audru valla registris olevatele eakatele, kes ei ole võimelised toime tulema iseseisvalt oma kodus ja vajavad ööpäevaringset hooldusteenust. Pakume koduseid, iseseisvaid ja turvalisi elamistingimusi, ööpäevaringset hooldusteenust ning kindlustame meie elanike auväärse kohtlemise. Hoolduskoha maksumus valla elanikele on 540 eurot, väljaspoolt Audru valda tulnud inimestele 648 eurot.

Jõõpre VK.s töötab 8 inimest. Anname oma parima, et tagada hooldekodu eakatele inimväärne vanaduspõli vajalike teenuste kättesaadavusega.
Jõõpre Vanurite Kodu elanike perekond ja sõbrad on alati oodatud.


Jõõpre Vanurite Kodu põhimääruse kinnitamine

Jõõpre Vanurite Kodu hooldusteenuse, eluaseme- ja kommunaalkulude maksumuse kinnitamine

 

Ülalpidamiskulu tasumise kord Jõõpre Vanurite Kodus

Jõõpre Vanurite Kodu hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord

 

Jõõpre Vanurite Kodu Hoolekogu

Iiri Hildegard Allmaa
Malle Jäärats
Peep Tarre
Valdur Liivrand