Jõõpre Vanurite Kodu

2.08.18
 

 

 

Jõõpre Vanurite Kodu
Reg.kood 75015189
Jõõpre küla

Pärnu linn
88303 Pärnumaa

Juhataja: Kadi Maido
Tel: 44 65 531
e-mail: kadi.m@audru.ee

Jõõpre Vanurite Kodu on Pärnu Linnavalitsuse allasutus ning asub Pärnu maakonnas, 18 km Pärnu linnast, asukohaga Jõõpre külas.

Vaikse ja hea ümbrusega hooldekodu töötab alates 12. detsembrist 1995.a. Kodukohale lähedalasuv hooldekodu annab Audru osavalla eakatele võimaluse, juhul kui nad vajavad oma igapäevaeluga toimetulekuks kõrvalist abi, jääda elama kodukanti.

Jõõpre VK osutab ööpäevaringset hooldusteenust kuni 17 inimesele. Teenus on peamiselt suunatud  eakatele, kes ei ole võimelised toime tulema iseseisvalt oma kodus ja vajavad ööpäevaringset hooldusteenust. Pakume koduseid, iseseisvaid ja turvalisi elamistingimusi, ööpäevaringset hooldusteenust ning kindlustame meie elanike auväärse kohtlemise. Hoolduskoha maksumus Audru osavalla elanikele on 600 eurot, väljaspoolt tulnud inimestele 720 eurot.

Jõõpre Vanurite Kodus töötab 8 inimest. Anname oma parima, et tagada hooldekodu eakatele inimväärne vanaduspõli vajalike teenuste kättesaadavusega.
Jõõpre Vanurite Kodu elanike perekond ja sõbrad on alati oodatud.


Jõõpre Vanurite Kodu põhimääruse kinnitamine

Jõõpre Vanurite Kodu hooldusteenuse, eluaseme- ja kommunaalkulude maksumuse kinnitamine

 

Ülalpidamiskulu tasumise kord Jõõpre Vanurite Kodus

Jõõpre Vanurite Kodu hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord