Jõõpre Kool

23.10.17

 

Alates 01.09.2015 ühendab Jõõpre Kool  endast  Jõõpre Kooli, Jõõpre Lasteaeda, Aruvälja Lasteaeda ja Lavassaare Lasteaeda.

Jõõpre Kooli põhimäärus

Jõõpre Kooli arengukava aastateks 2017-2020 kinnitatud Audru Vallavolikogu 12.10.2017 määrusega nr 27

Jõõpre Kooli hoolekogu koosseis 2017/2018 õppeaastal
kinnitatud Audru Vallavalitsuse 21. september 2017 korraldusega nr 278

IIndrek Pill – õpilaste lapsevanemate esindaja, hoolekogu esimees
Marika Tate – õppenõukogu esindaja (Jõõpre lasteaed), hoolekogu aseesimees
Carmen Sõber – Lavassaare lasteaia lapsevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees
Angela Sang-Toomast – vilistlaste esindaja Kadi Maido – õpilaste lapsevanemate esindaja Peivi Assafrei – õpilaste lapsevanemate esindaja
Marleen Reinhold – õpilasesinduse esindaja
Ülle Haavasaar – õppenõukogu esindaja (üldhariduskool)
Kairi Vainola – Jõõpre lasteaia lapsevanemate esindaja
Viktooria Hrabrova – Jõõpre lasteaia lapsevanemate esindaja
Anneli Saarman – Lavassaare lasteaia lapsevanemate esindaja
Sirje Ojala – õppenõukogu esindaja (Lavassaare lasteaed)
Helen Maripuu – Aruvälja lasteaia lapsevanemate esindaja
Katrin Ojala – Aruvälja lasteaia lapsevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees
Kersti Killing-Jaago – õppenõukogu esindaja (Aruvälja lasteaed)
Kai Oraste – vallavolikogu esindaja.
 

Direktor
Mati Sutt

tel 5108839
kool@jooprepk.ee
www.jooprepk.ee

 

Põhikooli õppejuht
Ülle Haavasaar

tel 53453987
ylle.haavasaar@jooprepk.ee
www.jooprepk.ee


Jõõpre Lasteaia õppejuht:
Keiu Pruul

Tel 56693626
jooprela@jooprepk.ee
www.jooprepk.ee

 

Aruvälja Lasteaia õppejuht:
Aili Elend

tel 56153893
aruvaljala@jooprepk.ee
www.jooprepk.ee


Lavassaare Lasteaia õppejuht:

Maie Kalbus
tel 55567553
lavassaarela@jooprepk.ee

www.jooprepk.ee