Jõõpre Lasteaed

18.04.17

 

Alates 01.09.2015 ühendab Jõõpre Kool  endast  Jõõpre Kooli, Jõõpre Lasteaeda, Aruvälja Lasteaeda ja Lavassaare Lasteaeda.

Jõõpre Kooli põhimäärus

Jõõpre Kooli arengukava aastateks 2013-2016

Jõõpre Kooli hoolekogu koosseis 2016/2017 õppeaastal
kinnitatud Audru Vallavalitsuse 22.09.2016 korraldusega nr 328

Indrek Pill - õpilaste lapsevanemate esindaja,  hoolekogu esimees
Angela Sang -Toomast - õpilaste lapsevanemate esindaja
Kadi Maido - õpilaste lapsevanemate esindaja
Marvi Veltmann - vilistlaste esindaja esindaja
Johhanna Elisabeth Jäärats - õpilasesinduse esindaja
Ülle Haavasaar - õppenõukogu esindaja (üldhariduskool)
Kairi Vainola - lasteaia lapsevanemate esindaja
Viktooria Hrabrova - lasteaia lapsevanemate esindaja
Marika Tate - õppenõukogu esindaja (lasteaed), hoolekogu aseesimees
Carmen Sõber - lasteaia lapsevanemate esindaja, hoolekogu aseesimes
Anneli Saarman - lasteaia lapsevanemate esindaja
Sirje Ojala - õppenõukogu esindaja (lasteaed), hoolekogu aseesimees
Anneli Nõmm - lasteaia lapsevanemate esindaja
Katrin Ojala - lasteaia lapsevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees
Kersti Killing – Jaago - õppenõukogu esindaja (lasteaed), hoolekogu aseesimees
Kai Oraste - valla esindaja.
 

Direktor
Mati Sutt

tel 5108839
kool@jooprepk.ee
www.jooprepk.ee

 

Põhikooli õppejuht
Ülle Haavasaar

tel 53453987
yllehaavasaar@gmail.com
www.jooprepk.ee


Jõõpre Lasteaia õppejuht:
Keiu Pruul

Tel 56693626
jooprelasteaed@gmail.com
www.jooprepk.ee

 

Aruvälja Lasteaia õppejuht:
Aili Elend

tel 56153893
aruvaljala@jooprepk.ee
www.jooprepk.ee


Lavassaare Lasteaia õppejuht:

Maie Kalbus
tel 55567553
lavassaarela@jooprepk.ee

www.jooprepk.ee