Lõkke tegemine

13.04.16
Toimetaja: MERLE MÕTTUS

Kas tõesti on vaja pakendeid pesta?

30.03.16
  

 

Toimetaja: MERLE MÕTTUS

Jäätmemajandus

29.03.16
 

Jäätmete sortimisest

 
Tõenäoliselt on kõigi vallaelanikeni on jõudnud teadmine jäätmete käitlemise nõuete muutumisest alates 1. jaanuarist 2008. Juttu sellel teemal on olnud nii Pärnu Postimehes kui ka üleriigilistes ajalehtedes, kus on ka selgitatud, milliseid jäätmeid millistesse konteineritesse tuleb koguda.
 

Jäätmete kogumist ja sortimist reguleerivatest õigusaktidest tuleneb meie kõigi kohustus hakata alates 1. jaanuarist 2008 oma jäätmeid sortima selliselt, et nn. segaolmejäätmetest on eraldatud ja eraldi konteineritesse kogutud:
 
· pakendid (kõik paberist, papist , klaasist, metallist, plastikust pudelid purgid topsid karbid plastnõud, kilekotid, leiva-, saiaümbrised, pakkealused jne). Pakendikonteinerisse ei tohi panna mänguasju, kummitooteid, kodukeemia taarat,aknaklaasi, peegelklaasi,lambipirne.
 
· paber ja papp (papist munakarbid, kaanteta raamatud, ajakirjad, ajalehed,
reklaamtrükised, kirjutus- ja joonistuspaberid, ümbrikud, pakkepaberid, pappkastid ja –karbid jne). Paberi ja papikonteinerisse ei sobi foolium, kile, paber- ja papptopsid, kommi- ja jäätise paberid, vahtplast, vettinud või määrdunud papp ja paber.
 
· ohtlikud jäätmed (patareid, kodukeemia pakendid, värvid, lakid, lahustid, akud, päevavalguslambid, ravimid, süstlad, aerosooli pudelid, vana õli ja õlifiltrid jne)
 
· biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed(lehed, oksad, rohimise jäägid, lillevarred, muru jne)
 
Järgnevalt tekib küsimus, et kuhu siis kõik need ülesloetud ja väljasorditud jäätmed viia.
Pakendid ja paber ning papp on võimalik tasuta viia üle valla asuvatesse papi- ja paberi ning pakendikonteineritesse, mis asuvad üldjuhul kõrvuti ning mida haldab MTÜ Eesti Pakendiringlus. Audru alevikus, Papsaares ja Jõõpres asuvate kortermajade juurde on AS Ragn-Sells´i vahendusel pakendikonteinereid paigaldanud ka MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon. Pakendikonteineritel on üldjuhul peal ka kleebised telefoninumbritega kuhu on võimalik teada anda sellest kui konteiner on täis saanud. MTÜ Eesti Pakendiringluse hallatavaid pakendikonteinereid tühjendab AS VSA Eesti (tel 6030780) ja paberi- ja papikonteinereid hakkab tühjendama AS Ragn-Sells. Pakendite kogumisel on kõige olulisem see, et pakendikonteineritesse ei kogutaks määrdunud pakendeid. Ehk siis teisisõnu tuleb pakendid veega ära loputada ja veest ära nõrutada. Pakendite kogumisel tuleks mõelda selliselt, et konteinerisse toodud pakendid oleksid nii puhtad, et neid oleks võimalik ümber töödelda ja neist uusi materjale valmistada.
 
Eesti Pakendiringluse poolt hallatavad pakendi- ja paberi- ning papikonteinerid näevad välja sellised nagu alloleval pildil:
 
 

 

 
 
 
Pakendite eraldi kogumise kohustus ei tähenda muidugi seda, et segaolmejäätmete konteinerisse kogutavad jäätmed ei tohiks enam kilekotis olla vaid tuleb panna lahtiselt, kuna kilekott iseenesest on pakend. Segaolmejäätmeid võib ja tuleb ikka ka edaspidi prügikottidesse koguda. Samuti ei ole mõistlik ka väga määrdunud pakendeid pesuvahendiga pesema hakata ning sellele üleliia vett ja energiat kulutada. Sellised üksikud määrdunud pakendid on siiski mõistlikum koguda segaolmejäätmete konteinerisse.
 
 
Paberi- ja papi ning pakendikonteinerid asuvad :
Endise Liu kaupluse juures
Lindil "Rannapoe" juures
Endise Kõima keskuse kaupluse juures
Põldeotsa küla keskuses
Tiigi suvilates Tiigi tänava ristumisel Põldeotsa teega
Ahaste ridaelamu juures
Jõõpre vanadekodu vastas
Rebasefarmi kaupluse juures
Audru alevikus Männi tänava ristumisel Lihula maanteega
Audru alevikus Pärna alleel asuva ohtlike jäätmete punkti juures
 
Loodame, et pakendiorganisatsioonidega koostöös õnnestub praegusele 20-nele pakendikonteinerile ja 10-nel paberi- ja papikonteile veel lisaks konteinereid paigaldada Kihlepasse, Papsaarde, Lemmetsa ja mujale.
 
 
Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed 
on võimalik enamusel ühepereelamu omanikel komposteerida oma kinnistutel kas kompostihunnikutes või siis spetsiaalsetes kompostrites.  Üleantavate aia- ja haljastusjäätmete hulgas ei või olla teist liiki jäätmeid.
 

Kodus tekkinud jäätmete sorteerimisjuhend

Erinevat liiki jäätmete kogumise kohta on võimalik lisainfot lugeda järgmistelt veebilehtedelt:
 

 

16. aprillist 2012 on Audru vallas jäätmevedaja Ragn-Sells AS

23.07.14
 

Lugupeetud Tõstamaa, Varbla, Audru, Lavassaare ja Koonga  valdade elanikud ja ettevõtjad  

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Meil on rõõm teatada, et Tõstamaa, Varbla, Audru, Lavassaare ja Koonga  Vallavalitsuste poolt korraldatud avaliku konkursil, jäätmeveo ainuõiguse andmiseks  nendes valdades,osutus  kõige soodsama hinna pakkujaks Ragn-Sells AS. Sellest tulenevalt teostab alates 16.04.2012– 15.04.2017olmejäätmete vedu, eelpool nimetatud valdades asuvatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, üksnes Ragn-Sells AS. Eelnevalt sõlmitud jäätmeveolepingud, olmejäätmete käitlemiseks, teiste jäätmekäitlejatega kaotavad kehtivuse.

 

Seoses sellega saadatse  igale kliendile koju  Ragn-Sells ASi  poolt jäätmevedu puudutav infomaterjal:
1) raamleping koos lepingu lisaga – lepingu lisast leiate Tõstamaa, Varbla, Audru, Lavassaare ja Koonga Vallavalitsuste poolt kehtestatud (rakenduvad 16.04.2012) miinimumnõuded konteineri suurustele ja tühjendussagedustele. Palume Teil lepingus üle kontrollida ja vajadusel parandada konteinerit(eid) ja kontaktandmeid puudutav info ning seejärel saata üks allkirjastatud lepingu eksemplar koos lisaga meile tagasi, aadressile

Lille 4 - 214, Pärnu linn 80010,

2) hinnakiri - teenuste (sh lisateenuste) hinnad, mis hakkavad kehtima alates 16.04.2012

3)  konteineri tühjendusgraafik 2012 aastal

 

Klientidel, kes pole jäätmeveotingimuste täpsustamiseks Ragn-Sells AS-iga  ühendust võtnud, alustame graafikujärgseid tühjendusi miinimumpaketi alusel. Palume veopäeval tagada juurdepääs konteinerile, tuues need jäätmeveoki peatumiskohale võimalikult lähedale. Juhul kui tühjenduspäeval ei ole võimalik konteinerit tühjendada kliendist tulenevatel põhjustel on Ragn-Sellsil õigus nõuda tühisõidutasu vastavalt hinnakirjale. Korraldatud jäätmeveoga loetakse automaatselt liitunuks kõik jäätmevaldajad ning lepingu sõlmimata jätmine jäätmevaldajat jäätmeveost ei vabasta.Vabastuse jäätmeveoga mitteliitumiseks või ajutiseks peatamiseks saab anda üksnes kohalik omavalitsus.

 

NB! Ragn-Sells AS paigaldab ainuõiguse teostamise alguses konteinerid tasuta ning ainuõiguse lõppedes viib konteinerid tasuta ära

Kui soovite edaspidi paberarvete asemel saada e-arveid, andke palun Ragn-Sellsile sellest teada. E-arve jõuab Teieni kiiremini, oma e-maili teada andnud klientidele saadetakse jooksvat jäätmekäitlust puudutavat infot ning iga aasta lõpus uue aasta konteineri tühjendusgraafik. Samuti teatage ka oma telefoninumber, et vajadusel saaks võtta Teiega kiiresti ühendust!

 

Kliendid, kes on meile teatanud oma isikukoodi saavad kasutada Ragn-Sellsi kodulehel olevat iseteenindusbürood.

 

Meeldivat koostööd soovides!


Keskkonnasõbralikult,

 

Audru Vallavalitsus Liivia Äke, 4472 789, e-post: liivia.a@audru.ee

 

Ragn-Sells AS: Klienditeeninduse infotelefon 15 155

e-post:parnu@ragnsells.ee

www.ragnsells.ee