Vallavalitsuse määruste eelnõud

14.02.17

Alates 2017. aastast avalikustatakse Audru Vallavalitsuse määruste eelnõud Audru valla dokumendiregistris.

 

2016

 

Eelnõu - Kohanime määramine

Eelnõu - Audru Vallavalitsuse 30. detsember 2015 määruse nr 11 „Audru valla lemmikloomaregistri põhimäärus" muutmine

Eelnõu - Väärteomenetluse seadustikust tulenevate ja riikliku järelevalve teostamise ülesannete täitmine

Eelnõu - Täisealise isiku hoolduse määramise ja osutamise kord          Lisa Hindamisinstrument hooldusvajaduse väljaselgitamiseks

Eelnõu - Kohanime määramine

Eelnõu - Ametnike värbamise ja valiku kord

Eelnõu - Audru Vallavalitsuse 23.01.2014 määruse nr 1 kehtetuks tunnistamine

Eelnõu - Lasteaia õpetaja palga alammäära kehtestamine

 

2015

 

Eelnõu - Audru valla lemmikloomaregistri põhimäärus

Eelnõu - Munitsipaallasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Eelnõu - Audru Kooli huvikooli õpperühmade suurus ja moodustamise alused

Eelnõu - Audru valla üldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord

Eelnõu - Kohanime määramine

Eelnõu - Audru valla pereabikomisjoni põhimäärus

Eelnõu - Vallaelanike küsitluslehe vormi kinnitamine ning küsitluslehe hoidmise, hävitamise, täitmise ja elektroonilise hääletamise kord

Eelnõu - Kohanime määramine

Eelnõu - Kohanime määramine

Eelnõu - Lasteaia õpetaja palga alammäära kehtestamine

Eelnõu - Edukate kooliõpilaste tunnustamise kord

Eelnõu - Kohanime määramine

 

2014 

Eelnõu - Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Eelnõu - Kohanime määramine

Eelnõu - Kohanime määramine

Eelnõu - Kohanime määramine

Eelnõu - Kohanime määramine

Eelnõu - Audru Vallavalitsuse 06.10.2010 määruse nr 11 ja 27.02.2014 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine

Eelnõu - Audru Vallavalitsuse 13.02.2014 määruse nr 2 „Audru valla koolieelsesse munitsipaallasteasutusse vastuvõtmine ja sealt väljaarvamise kord" muutmine

Eelnõu - Audru Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine

Eelnõu - Audru Vallavalitsuse 13.02.2014 määruse nr 2 "Audru valla koolieelsesse munitsipaallasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord" muutmine

Eelnõu - Liikluspinnale nime määramine

Eelnõu - Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Eelnõu - Valimisjaoskondade moodustamine 

Eelnõu- Audru valla omandis või valduses olevate ametiautode ja isikliku sõiduauto teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord

Eelnõu - Audru valla koolieelsesse munitsipaallasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord 

Eelnõu - Lasteaia õpetaja palga alammäära kehtestamine

Eelnõu - Audru Vallavalitsuse hallatavate kultuuri- ja sotsiaalasutuste struktuur, töötajate koosseisud, töötasumäärad ning asutuste juhtide töötasumäärad

 

2013 

Eelnõu - Audru vallavalitsuse 04.04.2013 määruse nr 4 "Valimisjaoskondade moodustamine 20. oktoobril 2013 toimuvateks kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks" muutmine

Eelnõu - Tee nime määramine

Eelnõu - Bussipeatuse nime määramine 

Eelnõu - Audru valla kriisikomisjoni põhimäärus

Eelnõu - Valimisjaoskondade moodustamine 20. oktoobril 2013 toimuvateks kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks

Eelnõu - Lasteaia õpetaja palga alammäära kehtestamine

Eelnõu - Audru Vallavalitsuse hallatavate kultuuri- ja sotsiaalasutuste struktuur, töötajate koosseisud, töötasumäärad ning asutuste juhtide töötasumäärad

Eelnõu - Valla parimate sportlaste, võistkondade, treenerite ja spordielu edendajate tunnustamine

 

 

Audru Vallavalitsuse istungi protokollidega saab tutvuda dokumendiregistris