Hanked

3.10.17

Audru valla hankekord

 

Hanked 2017

 

 

Audru valla haljasalade ja kalmistute hooldus 01.05.2018-31.12.2021

 

Poolkultuursete alade trimmerdamine 2018 - 2021

 

Aruvälja lasteaed-raamatukogu sisustuse ostmine

 

Audru valla haljasalade ja kalmistute hooldus

 

Lavassaare alevi haljasalade ja Jõõpre kalmistu hooldus

 

Audru valla teede pindamine 

 

Audru valla kruusakattega teede renoveerimine

 

Audru Kooli rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine

 

Audru valla teede pindamine

 

 

 

Hanked 2016

 

Audru valla hankeplaan 2016

 

Hange 177688, "Audru valla asutuste katlamajadele vedelkütuse tarnimine"

Hange 174970 "Avaliku veoteenuse osutamine 2016-2017 ja 2017-2018 õppeaastal"                  

Hange 171143, "Kõima küla tänavavalgustuse ehitamine"

Hange 171146 "Audru valla teede pindamine"

Hange 171631 "Audru valla kohalike teede suvine hooldus 2016 -2017"

Hange 172244 "Audru valla soojusmanajnduse arengukava koostamine 2016 - 2026"

Hange 172975 "Audru valla haljasalade niitmine 2016-2017" 

Hange 172978 "Audru valla poolkultuursete alade trimmerdamine 2016-2017" 

Hange 174055 "Audru valla teede pindamine II"

Hange 175505 "Audru Kooli keedukatla ostmine"

Hange 174589 "Audru valla kergliiklusteede ja tänavavalgustuse ehitamine"

Hange 176128 "Audru spordihoone siseruumide renoveerimine"

Hange 176654 "Lavassaare lasteaia kõnniteede rekonstrueerimine"

Hange 176876 "Aruvälja rahvamaja-lasteaia ehitamine"

 

 

Hanked 2015

 

Audru valla hankeplaan 2015

 

Lavassaare lasteaed-algkooli fassaadide ja katuse rekonstrueerimine

Trimmerihooldus 2015 piirkond 1

Trimmerihooldus 2015 piirkond 2

Audru valla kruusateede rekonstrueerimine

Audru valla teede pindamine

Männituka lasteaia kõnniteede rekonstrueerimine

Audru Kooli siseruumide remont

Audru alevikku ja Kõima külla mänguväljakute paigaldamine

Audru valla katlamajadele vedelkütuse tarnimine 

Liu ja Marksa küla kohalike teede talvine hooldus 2015 - 2018

Audru valla kohalike teede talvine hooldus 2015-2018

Ahaste küla kergliiklustee ehitamine

Audu valla koolide 5.klassidele sülearvutite ostmine

Avaliku veoteenuse osutamine Audru vallas

 

Hanked 2014

Audru valla hankeplaan 2014

 

Audru valla asutuste katlamajade eriotstarbelise diislikütuse tarnimine

Audru valla kohalike teede suvine hooldus 2014 - 2015

Audru Kooli võimla rekonstrueerimine

Audru valla kohalike teede pindamine

Poldri tammi tee rekonstrueerimine

Audru aleviku kergliiklusteede asfalteerimine ja ehitus

Audru valla kruusateede rekonstrueerimine

Audru valla haljasalade niitmine 2014-2016

Audru valla koolide 5. klasside õpilastele sülearvutite ostmine

Avaliku veoteenuse osutamine Audru vallas

Valgeranna terviseraja valgustuse ehitamine

Jõõpre hooldekodu renoveerimine

Liu küla teede rekonstrueerimine

Jõõpre küla tänavavalgustuse ehitamine

Sõiduauto kapitalirendile võtmine


 

 

 

 

  •  
  •