« Tagasi

Teede talvine hooldus Audru osavallas

Käesoleval ja järgneval kolmel talvel (2019-2022) teostavad lumetõrjet Audru osavalla teedel ja tänavatel
Pärnu Linnavalitsuse korraldatud riigihanke võitnud järgmised ettevõtjad:

Piirkond

Kontakt
I Soeva, Ahaste, Aruvälja küla teed Jaanus Oja, 5627 0966
II Kärbu, Põhara, Liiva küla teed ja Audru kooli territoorium Jaanus Põldmaa, 506 2246
Põhara Agro OÜ
III Tiigi, Muti, Rebase elamupiirkonna teed ja tänavad ning Põldeotsa küla teed Jaan Miidu, 5358 6570
Manitec OÜ
IV Jõõpre teed, kõnnitee ja parklad, Oara ja Malda küla teed Märt Jäärats, 5622 0917
OÜ Mütsi Talu
V Ridalepa ja Saari küla teed Danel Toomast, 522 0315
Põldeotsa OÜ
VI Kõima, Kabriste, Saulepa, Lindi (kuni Aiandi teeni) ja Tuuraste küla teed Sven Ende, 5668 3451
VII Lindi küla teed (alates Aiandi teest Sarvi teeni) Jaan Miidu, 5358 6570
Manitec OÜ
VIII Liu ja Marksa küla teed (kuni Sarvi teeni) Jaan Miidu, 5358 6570
Manitec OÜ
IX Eassalu, Soomra ja  Kihlepa küla teed (kuni Tõstamaa mnt.-ni) Valdi Killing, 5650 7474
Otsa-Marja OÜ
X Papsaare, Valgeranna ning osaliselt Lemmetsa küla teed ja tänavad  Vahur Tamm,  503 6321
AS White Beach Development
XI Audru aleviku teed, tänavad ning osaliselt Lemmetsa küla teed  Jaanus Põldmaa, 506 2246
Põhara Agro OÜ 
XII Nurme, Tilga, Kiltre tee, Elutee, Põllu, Elise, Käreda, Kadaka, Tiido, Doberani tee ja Valgeranna allee Kristjan Kasemets, 502 9845
Nurme Teedeehitus OÜ
XIII Papsaare küla, Audru aleviku kõnniteed ja parklad  Kristjan Kasemets, 502 9845
Nurme Teedeehitus OÜ
XIV Lavassaare aleviku teed, tänavad, kõnniteed ja parklad  Riina Padur, 524 0857
Lavassaare Kommunaal OÜ 

 

Lumetõrje erateedel
Lumetõrjet teostatakse ka erateedel, mis viivad Audru osavallas kasutusel oleva majapidamise õueni (mitte hoovides). 

Tingimused:
1. eratee servades olevad ohud (truubiotsad, suured kivid-takistused, ilupõõsad-istikud jne), mis võiksid takistada tööd peavad olema tähistatud minimaalselt 1 m kõrguste ja soovitavalt helkurlindiga varustatud tähistega. 
2. eratee kohalt peavad olema eemaldatud puude oksad minimaalselt 3,5 meetri kõrguselt ja 3 meetri laiuselt. 

NB! Töövõtjal on lepinguline õigus loobuda eratee hooldusest kui eratee ei vasta eelpool nimetatud tingimustele. 

Juhul kui eratee omanik ei soovi või tahab täpsustada lumetõrje teostamist temale kuuluval teel, palume võtta ühendust lumetõrje tööde tegijaga piirkonnas või Pärnu Haldusteenuste OÜ haldusjuhi Vahur Koboltiga:  504 9564, vahur.k[at]audru.ee