« Tagasi

Detailplaneeringute koostamise lõpetamise teated

*Audru Vallavalitsuse 12.10.2017 korraldusega nr 321 otsustati Audru Vallavolikogu 20.01.2005 otsusega nr 280 algatatud Liu külas Liu sadama katastriüksuse detailplaneeringu koostamine lõpetada.

*Audru Vallavalitsuse 12.10.2017 korraldusega nr 322 otsustati Audru Vallavolikogu 03.05.2001 otsusega nr 135 algatatud Papsaare külas Audru jõeäärse maa-ala detailplaneeringu koostamine lõpetada.

*Audru Vallavalitsuse 12.10.2017 korraldusega nr 323 otsustati Audru Vallavolikogu 08.02.2007 otsusega nr 31 algatatud Papsaare külas Pilliroo kinnistu detailplaneeringu koostamine lõpetada.

*Audru Vallavalitsuse 12.10.2017 korraldusega nr 324 otsustati Audru Vallavolikogu 12.06.2008 otsusega nr 54 algatatud Oara külas Pähkli kinnistu detailplaneeringu koostamine lõpetada.

Audru Vallavalitsuse 12.10.2017 korraldusega nr 325 otsustati Audru Vallavolikogu 06.07.2006 otsusega nr 137 algatatud Valgeranna külas Lastelaargi maa-ala  detailplaneeringu koostamine lõpetada.

*Audru Vallavalitsuse 19.10.2017 korraldusega nr 329 otsustati Audru Vallavolikogu 11.03.2010 otsusega nr 38 algatatud Liu külas Liu Sadama maaüksuse detailplaneeringu koostamine koostamine lõpetada.

*Korraldustega on võimalik tutvuda Audru Vallavalitsuse kantseleis tööaegadel ja Audru valla dokumendiregistris www.audru.ee, info info@audru.ee.