« Tagasi

Tiigi tiheasustusala detailplaneeringu koostamise lõpetamise teade

Audru Vallavalitsuse 21.09.2017 korraldusega nr 271 otsustati Audru Vallavolikogu 03.04.2003 otsusega nr 54 algatatud Audru alevikus Tiigi tiheasustusala detailplaneeringu koostamine lõpetada, kuna vee- ja kanalisatsioonitrassi rajamiseks puudub detailplaneeringu koostamise kohustus. Otsusega on võimalik tutvuda Audru Vallavalitsuse kantseleis tööaegadel ja Audru valla dokumendiregistris www.audru.ee, info info@audru.ee.