« Tagasi

Avaliku kirjaliku enampakkumise teade; Lavassaare alev Karja tn 6-9

Avaliku kirjaliku enampakkumise teade

 

Audru Vallavalitsus müüb  avalikul kirjalikul enampakkumisel Audru vallale kuuluvad korteriomandid.

 

Müüdava vara nimetus, asukoht, alghind, osavõtu- ja tagatisraha

 

2-toaline korteriomand, Lavassaare alev Karja tn 6-9 (kinnisturegistriosa number 1353106), üldpind 43,70 m2, alghinnaga kaheksasada (800) eurot, tagatisraha kaheksakümmend (80) eurot ja osavõtutasu kaheksa (8) eurot.

                 

Müügi korraldaja

 

Audru Vallavalitsus

Registrikood 75014296 

Pärna allee 7

88301 Audru alevik

Audru vald.

Tel. 4472 784

E-post info@audru.ee

 

Enampakkumise läbiviimise viis

 

Avalik kirjalik enampakkumine.

 

Võitja väljaselgitamine

 

Enampakkumise võitjaks on pakkumises kõrgeima summa pakkunud osaleja. Kui kaks või enam osalejat on teinud võrdse pakkumise, korraldatakse nende vahel viie tööpäeva jooksul täiendav enampakkumine. Täiendavate pakkumiste alghinnaks on varem pakutud kõrgeim summa. Kui üks varem pakkumises osalejatest ei osale täiendavas pakkumises, on võitja teine võrdse pakkumise teinud osaleja. Kui ka täiendav pakkumine ei selgita võitjat, korraldatakse täiendavaid pakkumisi kuni võitja väljaselgitamiseni.    

Kirjaliku enampakkumise tulemused tehakse kirjalikult teatavaks kõigile osalejatele pakkumisele järgneva kolme tööpäeva jooksul.     

 

Pakkumise esitamise tähtaeg, koht ja avamine

 

·         Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 12.10.2017 kell 9.00, Pärna allee 7 Audru alevik tuba nr 1.

·         Pakkumine tuleb esitada kirjalikult, eesti keeles, kinnises ümbrikus, millel on märgitud pakkuja kontaktandmed ja müüdava vara nimetus ning aadress. Lisaks tuleb kirjutada ümbrikule hoiatusmärge „ Mitte avada enne 12.10.2017 kell 9.00".

·         Pakkumine peab sisaldama:

1) Avaldust, milles on:

nõustumine enampakkumises osalemiseks ja müüdava vara ostmiseks enampakkumise teates kehtestatud tingimustel;

pakkuja nimi ning elu- või asukoht, kontakttelefon ja e-maili aadress;

numbrite ja sõnadega kirjutatud konkreetne arvuline pakkumissumma;

panga ja arveldusarve number, kuhu saab enampakkumise mittevõitnud osaleja tagatisraha tagastada;

pakkumise tegemise kuupäev ja  pakkuja allkiri;

füüsilise või juriidilise isiku esindaja volitus enampakkumisel osalemiseks.

·         Kirjalike pakkumiste avamine toimub 12.10.2017.a. kell 9.00 Audru vallamajas tuba nr 11 Pärna allee 7, Audru alevik .

 

Tagatisraha ja osavõtutasu

 

Müüdava vara tagatisraha ja osavõtutasu  peavad olema laekunud Audru Vallavalitsuse kontole EE303300334706620007 Danske panka hiljemalt  11.10.2017 või tasutud sularahas valla kassasse hiljemalt 12.10.2017 kell 9.00.

Selgitusse märkida müüdava vara nimi ja aadress. Enampakkumise tulemuste kinnitamisel võetakse enampakkumise võitja poolt enne enampakkumise algust sissemakstud tagatisraha arvesse tasaarvestusel müügihinna tasumisel. Osavõtutasu ei tasaarveldata. Teistele enampakkumisest osavõtjatele tagastab Audru Vallavalitus nende makstud tagatisraha täies ulatuses hiljemalt viie tööpäeva jooksul. Osavõtutasu ei tagastata.

 

Pakkumise lisatingimused

 

Notariaalne müügi- ja asjaõigusleping sõlmitakse enampakkumise võitjaga ajavahemikul 20. oktoobrist 2017.a. kuni 20. novembrini 2017.a. Nimetatud tähtaja raames hiljemalt viiendal tööpäeval pärast seda, kui enampakkumise võitja on tasunud Audru Vallavalitsuse arveldusarvele EE303300334706620007 Danske panka summa, mis vastab tema poolt pakutud võitjahinnale (millest on maha arvatud eelnevalt tasutud tagatisraha) ja see on laekunud.

Notaritasu ja riigilõivu maksab enampakkumise võitja.

 

Müüdava vara ja müügitingimustega tutvumine

 

Täiendavat teavet müüdava vara ja enampakkumise kohta saab valla kommunaal@lavassaare.ee  Riina Padur või telefonil 5240857