« Tagasi

Audru Vallavalitsus otsib noorsootöötajat

Audru Vallavalitsus kuulutab välja konkursi

NOORSOOTÖÖTAJA töökoha täitmiseks

 

Peamised tööülesanded:

·       Audru Noortekeskuse (edaspidi NK) töö korraldamine;

·       Audru valla noorte isikliku ja sotsiaalse arengu toetamine läbi mitteformaalsete õppimisvõimaluste loomise;

·       noorte sisuka vaba aja veetmise korraldamine ning koostöös noortega noorteprojektide kirjutamine ja läbiviimine.

 

Peamised nõuded kandidaadile:

·       erialase kõrghariduse omamine või omandamine avatud õppes;

·       valdama riigikeelt väga heal tasemel nii kõnes kui kirjas;

·       valdama inglise keelt heal tasemel nii kõnes kui kirjas;

·       omama B-kategooria juhilube;

·       arvutikasutamise oskus, töökohal vajalike arvutiprogrammide käsitlemise oskus;

·       isiksuseomadustelt hea eneseväljendus- ja kuulamisoskusega, koostöövalmis, aus, täpne, usaldusväärne, algatus- ja organiseerimisvõimeline, oskama efektiivselt kasutada aega.

 

Töökoha asukoht Audru vald ja tööle asumise aeg hiljemalt 11.09.2017.

 

Rohkem infot konkursi ja nõuete kohta:

Avaliku teenistuse kesksel (www.avalikteenistus.ee) veebilehel.

 

Töökohale kandideerimiseks palume esitada hiljemalt 28. augustiks 2017 avaldus, motivatsioonikiri (võib sisalduda avalduses), CV ja haridust tõendava dokumendi koopia. Dokumendid esitada Audru Vallavalitsusele aadressil Pärna allee 7, Audru alevik, Audru vald, 88301 Pärnumaa või digitaalselt allkirjastatuna e­-posti aadressile info@audru.ee märgusõnaga "noorsootöötaja".

 

Lisainfo: noorsoo- ja kultuuritöö spetsialist Jekaterina Põldots, tel 5804 0443 või kati.p@audru.ee.