« Tagasi

Vambola detailplaneeringu avalik väljapanek

Audru Vallavalitsuse 13.07.2017 korraldusega nr 210 võeti vastu Vambola detailplaneering, mis hõlmab Vambola, Supsi, Käredapõllu ja osaliselt Käredametsa kinnistuid, (katastriüksuste tunnused on 16001:001:0167, 16001:001:0168, 16001:001:0169, 16001:001:0170). Detailplaneeringu eesmärk on Audru alevikus Lihula maanteega külgnevad ca 11,7 ha suurusega hoonestamata maatulundusmaa kinnistud jagada kruntideks ja anda ehitusõigus rida- ja üksikelamutele. 

Juurdepääs detailplaneeringule on siin.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16. augustist 2017 kuni 30. augustini 2017 Audru valla veebilehel www.audru.ee, ja Audru vallamajas tuba 8 tööaegadel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 30.08.2017 kl 15 Audru vallamajas.

Täiendav info tel 4472787.

Arvamused esitada e-posti aadressil info@audru.ee või aadressil: Audru Vallavalitsus Pärna allee 7 Audru alevik 88301.