« Tagasi

Jõõpre veekatkestus

AS Pärnu Vesi teatab, et seoses plaanilise pesuga veetorustikel toimub 31.07.2017  kell 13:00 – 17:00 veekatkestus.

Soovitame eelnevalt sulgeda peaveearvesti ees olev kuulkraan, et vältida trassipesuvee sattumist hoone sisestesse torustikesse.
Kuulkraani taasavamisel soovitame veemõõdusõlme kontrollkraanist mõned minutid vett välja lasta.

Täpsema info katkestuse kohta leiab AS Pärnu Vesi koduleheküljelt:

http://www.parnuvesi.ee/kliendile/avariilised-ja-plaanilised-veekatkestused/